MEDFARM 2019-359_Riktlinjer för registrering och omregistrering på kurs_rev. 2020-12-03 (7).pdf