Kursöversikt

Extemporetillverkning av läkemedel 3FG215

Välkommen till kursen Extemporetillverkning av läkemedel

Kursstart måndagen den 30 augusti kl 10.15-12.00 i sal A9:110b

Webbregistrering i Ladok är öppen mellan 23/8 - 30/8 (https://www.student.ladok.se/student/loggain)

Kursansvarig är Ann-Sofie Persson, ann-sofie.persson@farmbio.uu.se

Preliminärt schema finns här

 

Kursen extemporetillverkning av läkemedel planeras att genomföras i vanlig ordning men kan komma att modifieras beroende på pandemins utveckling. Vad gäller praktiken så är vi beroende av att tillverkningsenheter runt om i landet tar emot studenter för praktik. Deras möjlighet att ta emot studenter kan påverkas av pandemin och därmed kan vi inte garantera att ni kan göra praktik. Vi kommer självklart att så gott vi kan försöka ordna praktikplatser men i fall detta inte är möjligt kommer detta moment ersättas med övningar på BMC. All laborativ undervisning kommer att ske på BMC medan övrig undervisning i form av föreläsningar och seminarier kan komma att ske antingen på campus eller på distans via ZOOM, beroende på rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och beslut från Uppsala universitet. Om ni inte ämnar gå kursen önskar vi få information om detta snarast.

 

Deltentamen: tisdagen den 28/9 kl. 14-17 (sista anmälningsdag 17/9), Bergsbrunnagatan 15, sal 2.

Tentamen: fredagen den 8/10 kl. 14-19 (sista anmälningsdag 27/9), Bergsbrunnagatan 15, sal 1.

Omtentamen: 13 november kl. 8-13, BMC, sal B1:3.

Tentamensanmälan görs via Ladok senast 12 dagar innan: https://www.student.ladok.se/student/loggain (Länkar till en externa sida.)

Länk till kursvärdering hittar du här nedan, öppnas 7/9.


Omregistrering måste ske innan kursstart och du gör din omregistrering här!

Kursadministratörer: Karin Tjäder och Emelie Jonsson, kursadm@farmbio.uu.se

 

Programinformation: Receptarieprogrammet FRE1Y

Programinformation: Masterprogram i läkemedelsanvändning FLM2M

Programinformation: Masterprogram i läkemedelsutveckling FLU2M


Navigation/genväg

Ladok sv.jpg startsida-kontakt.png Puff.png

startsida-institutionen.png startsida-regler 2.png startsida-kursvardering.png

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum