Kursöversikt

Kursens startsida

Välkomna till kursen!

Fördjupningsprojekt i farmaceutisk biokemi 30 hp innebär att du under ledning av handledare får delta i ett forskningsprojekt där du har en specifik frågeställning att arbeta med. Huvudvikten kommer att vara själva forskningsarbetet och du får därigenom tillfälle att tillämpa flera metoder och läsa in litteratur. I slutet av terminen ska du hålla ett seminarium samt skriva en uppsats om fördjupningsprojektet.  I slutet av terminen presenterar du också ditt arbete vid farmaceutiska fakultetens Studentsymposium. Mer information om vad som gäller för detta (obligatoriska) symposium, inkl. viktiga deadlines, finner du på programsidan för Apotekarprogrammet i Studentportalen.

Kursen ht21 startar med obligatorisk fakultetsgemensam introduktion 30/8-21. Registrering sker efter genomgången introduktionsdag samt kontakt med kursansvarig eller handledare.

Undervisningsformer för kursen HT2021 är på grund av den pågående pandemin ännu inte helt fastslagna. Vi följer Rektors beslut. För vidare information se: https://www.uu.se/student/rekommendationer-om-coronaviruset

Kursansvarig: Maria Norlin (Maria.Norlin@farmbio.uu.se)

Kursadministratör: Emelie Jonsson (kursadm@farmbio.uu.se)


 


Navigation/genväg

Ladok sv.jpg startsida-kontakt.png Puff.png

startsida-institutionen.png startsida-regler 2.png startsida-kursvardering.png

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum