Kursöversikt

Kursens startsida

Välkomna till kursen Grundläggande farmakologi!

Kursstart: 2021-08-30
Kursregistrering: web-registrering 2021-07-30--2021-08-30

Kursinformation den 1 september kl. 14:15-15:00 via zoom-länk:

https://uu-se.zoom.us/j/67080592561

Tentamen: Prel. 2022-01-15 på plats i Uppsala
Omtentamen: Prel. 2022-03-05 på plats i Uppsala

 

Undervisningen sker på halvfart. Kursen är internetbaserad och undervisningen bedrivs framför allt i form av handledda självstudier via Studium, som också utnyttjas för gruppdiskussioner. Kommunikationen mellan deltagarna och lärare sker via Studium eller plattformar för digitala möten (t.ex. zoom). Förutsättningen för att kunna gå denna kurs är tillgång till internetansluten dator samt en e-postadress.

Kursen tenteras som en salstentamen på plats i Uppsala. Det är inte möjligt att tentera på annat lärocenter.

 

Kursledare: Anne-Lie Svensson, Inst för farmaceutisk biovetenskap, anne-lie.svensson@farmbio.uu.se

Kursadministratörer: Marie Ringmar och Britta Wallsten, kursadm@farmbio.uu.se

 

 

Ansökan om omregistrering

Ska göras före kursstart, via länkat webformulär. Omregistrering sker i samband med kursstart. Alla som ansöker om omregistrering beviljas.Navigation/genväg

Ladok sv.jpg startsida-kontakt.png Puff.png

startsida-institutionen.png startsida-regler 2.png startsida-kursvardering.png

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum