Kursöversikt

Kursens startsida

Välkommen till Läkemedelsmissbruk och beroendelära HT21!

Kursstart: 2021-12-01

Kursregistrering: web-registrering 2021-11-24--2021-12-01

Kursledare: Ingrid Nylander, Institutionen för Farmaceutisk Biovetenskap (ingrid.nylander@farmbio.uu.se)

Kursadministratör: Marie Ringmar och Britta Wallsten, Inst. för Farmaceutisk Biovetenskap (kursadm@farmbio.uu.se)

 

Kurslitteratur: Beroendemedicin, Franck & Nylander (red.), Studentlitteratur, senaste upplagan. Utdelat föreläsningsmaterial

Tentamen: prel 2022-01-13

Omtentamen: Datum meddelas senare

Ansökan om omregistrering (Länkar till en externa sida.) - Ska göras före kursstart, via länkat webformulär. Omregistrering sker i mån av plats och i turordning.

 

Undervisningen kommer att bedrivas i varierande grad som campusundervisning blandat med moment på distans under förutsättning att inte smittläget försämras och restriktionerna förändras. Vi följer rektors beslut.

Håll Dig uppdaterad om vad som gäller för dina studier via universitetets hemsida:

https://www.uu.se/student/rekommendationer-om-coronaviruset/

******************

Har du testats positivt för Covid-19? För att vi ska kunna underlätta smittspårning och minska risken för smittspridning uppmanar jag er alla att ta del av aktuell information på:
https://www.uu.se/student/rekommendationer-om-coronaviruset/ (Länkar till en externa sida.)

Observera att om du har testats positivt ska du i första hand kontakta kurs- eller programansvarig på din utbildning/institution.Navigation/genväg

Farmfak_Ladok.png startsida-kontakt.png Puff.png

startsida-institutionen.png startsida-regler 2.png startsida-kursvardering.png

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum