Kursöversikt

Molekylära mekanismer för enzymatisk aktivering  7,5 hp

Välkomna till kvällskursen Molekylära mekanismer för enzymatisk aktivering!

Molekylära mekanismer för enzymatisk aktivering är en kvällskurs på kvartsfart under hela höstterminen. Undervisning ges onsdagskvällar under perioden 8 sept 2021-17 januari 2022. Kursens undervisning kommer att ske helt och hållet på distans.

Upprop och kursintroduktion (Obligatorisk närvaro) sker kl 17:15 via zoom onsdagen 8 september (länk till zoom-mötet: https://uu-se.zoom.us/j/4726177048. Samma kväll ges den första webbföreläsningen (Information om länk till webbföreläsningen: Se Detajerat schema nedan).

Undervisningsmomenten startar kl 17:15.

Undervisningen består av föreläsningar och litteraturseminarier. Alla föreläsningar är inspelade webföreläsningar och litteraturseminarierna sker med ”live” på zoom-möten. Tyngdpunkten är litteraturseminarier (A, B, C, D). Litteraturseminarierna sker i grupper och är obligatoriska. Dessa innebär att man ska läsa vetenskapliga artiklar, skriva och lämna in sammanfattningar av dessa (insändes via Urkund). Under seminariet som sker med zoom ska man göra muntlig presentation av tilldelade artiklar och delta i diskussion vid respektive seminarium.

OBS. Det är nödvändigt att man har tillgång till stabil internetuppkoppling under upprop, kursintroduktion och litteraturseminarierna som sker med zoom. För att kunna delta på de obligatoriska litteraturseminarierna krävs fungerande kamera och mikrofon på datorn så att man kan delta med ljud och bild. Har man inte det hemma går det bra att komma till BMC och använda någon av datorsalarna där. För att kunna vistas på BMC krävs passerkort och fysisk distansering ska tillämpas.

Detaljerat schema finns tillgängligt på startsidan och kommer att uppdateras kontinuerligt.

Kursstart: 2021-09-08

Kursansvarig: Kjell Wikvall, Institutionen för Farmaceutisk Biovetenskap, Kjell.Wikvall@farmbio.uu.se

  • kursregistreringsinformation till antagna studenter
  • Kursstart: 2021-09-08
  • Registrering: Webbregistrering 2021-09-01--08
  • Ansökan om omregistrering ska göras före kursstart, via länkat webformulär. Omregistrering sker i mån av plats några dagar efter kursstart, och i turordning efter när ansökan inkom

  • Tentamen: Tentamen kommer att vara en hemtentamen. Information kommer senare
  • Kursansvarig: Kjell Wikvall
  • Examinator och studierektor: Maria Norlin
  • Kursadministratörer: Marie Ringmar och Britta Wallsten - kursadm@farmbio.uu.se 

 

Detaljerat schema

Molekylära mekanismer för enzymatisk aktivering 7.5 hp            HT-21

 

8 sept.

17.15 - 18.00     Upprop. Introduktion till kursen (Zoom) OBS obligatorisk närvaro. (Kjell Wikvall)

Zoom-länk: https://uu-se.zoom.us/j/4726177048

18.15 - 20.00     Webbföreläsning: ”Metod och design inom biokemisk forskning” 

                           (Maria Norlin)

Länkar till webbföreläsningen: Webbföreläsning Metod&Design Del 1

                                                   Webbföreläsning Metod&Design Del 2

 

15 sept.

17.15 - 19.00     Webbföreläsning: ”Enzymatisk bildning och nedbrytning av kolesterol”

                           (Kjell Wikvall)

 

22 sept.

Hemstudier. Förbereda seminarium A

 

29 sept

17.15 - 19.00     Litteraturseminarium A, grupp AB1. OBS obligatorisk närvaro.

                            (Maria Norlin, Kjell Wikvall)

Zoom-länk: https://uu-se.zoom.us/j/4726177048

Grupp 2 och 3:  Titta på webbföreläsningar. Se separat lista med länkar (nedan) och på Studium under Moduler.

 

6 okt

17.15 - 19.00     Litteraturseminarium A, grupp AB2. OBS obligatorisk närvaro.

                            (Maria Norlin, Kjell Wikvall)

Zoom-länk: https://uu-se.zoom.us/j/4726177048

Grupp 1 och 3:  Titta på webbföreläsningar. Se separat lista med länkar (nedan) och på Studium under Moduler.

 

13 okt

17.15 - 19.00     Litteraturseminarium A, grupp AB3. OBS obligatorisk närvaro.

                            (Maria Norlin, Kjell Wikvall)

Zoom-länk: https://uu-se.zoom.us/j/4726177048

Grupp 1 och 2:  Titta på webbföreläsningar. Se separat lista med länkar (nedan) och på Studium under Moduler.

 

20 okt

Hemstudier. Förbereda seminarium B

 

27 okt

17.15 - 19.00     Litteraturseminarium B, grupp AB3. OBS obligatorisk närvaro.

                            (Maria Norlin, Kjell Wikvall)

Zoom-länk: https://uu-se.zoom.us/j/4726177048

Börja förbereda artiklarna till seminarium C

 

3 nov

17.15 - 19.00     Litteraturseminarium B, grupp AB2. OBS obligatorisk närvaro.

                            (Maria Norlin, Kjell Wikvall)

Zoom-länk: https://uu-se.zoom.us/j/4726177048

Börja förbereda artiklarna till seminarium C

 

10 nov

17.15 - 19.00     Litteraturseminarium B, grupp AB1. OBS obligatorisk närvaro.

                            (Maria Norlin, Kjell Wikvall)

Zoom-länk: https://uu-se.zoom.us/j/4726177048

Börja förbereda artiklarna till seminarium C

 

17 nov

Hemstudier. Förbereda seminarium C och D

 

24 nov

17.15 - 20.00     Litteraturseminarium C, grupp C1. OBS obligatorisk närvaro.

                            (Maria Norlin, Kjell Wikvall)

Zoom-länk: https://uu-se.zoom.us/j/4726177048

Förbereda seminarium D

 

1 dec

17.15 - 20.00     Litteraturseminarium C, grupp C2. OBS obligatorisk närvaro.

                            (Maria Norlin, Kjell Wikvall)

Zoom-länk: https://uu-se.zoom.us/j/4726177048

Förbereda seminarium D

 

8 dec

17.15 - 20.00     Litteraturseminarium D, ”Molmeksymposiet”, grupp C1+C2. OBS

                            obligatorisk närvaro. (Maria Norlin, Kjell Wikvall)

Zoom-länk: https://uu-se.zoom.us/j/4726177048

 

15 dec

Utdelning av hemtentamen (via epost).

 

7 jan

Hemtentamen inlämnas senast kl 16 (via Urkund).

 

 

Webbföreläsningar

Länkar till webbföreläsningar

 

Webbföreläsning: ”Metod och design inom biokemisk forskning” (Maria Norlin)

Webbföreläsning: Metod & Design - del 1

Webbföreläsning: Metod & Design - del 2

 

Webbföreläsning: ”Enzymatisk bildning och nedbrytning av kolesterol” – Del 1 och Del 2 (Kjell Wikvall)

       Webbföreläsning: Kolesterol - del 1

       Webbföreläsning: Kolesterol - del 2

 

Webbföreläsning: ”Steroidhormoner: enzymatiska omvandlingar av betydelse för

             bildning och funktion” - Del 1 och Del 2 (Maria Norlin)

       Webbföreläsning Steroidhormoner del 1

       Webbföreläsning Steroidhormoner del 2

 

Webbföreläsning: ”Bioaktivering av vitamin D - Del 1 och Del 2” (Maria Norlin och Kjell Wikvall)

       Webbföreläsning: Vitamin D - del 1

       Webbföreläsning: Vitamin D - del 2

 

Webbföreläsning: ”Enzymstörning och sjukdom; enzymatisk aktivering i ett kliniskt

             perspektiv” (Maria Halldin Stenlid)

      Webbföreläsning: Enzymstörning och sjukdom

 

Webbföreläsning: ”Läkemedelsmetabolism: mekanismer för interindividuell

            variabilitet” (Maria Norlin)

      Webbföreläsning: Läkemedelsmetabolism

 

 


Navigation/genväg

Ladok sv.jpg startsida-kontakt.png Puff.png

startsida-institutionen.png startsida-regler 2.png startsida-kursvardering.png

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum