Kursöversikt

Kursens startsida

Välkomna till kursen Neurofarmakologi HT21!

Kursstart: Kursen inleds med upprop, registrering och kursinformation 2021-11-01 kl. 10.15 på BMC i sal C2:305.

Kursen är planerad att gå på campus BMC. Vissa föreläsningar kan dock komma att ges digitalt antingen live på Zoom eller som inspelad föreläsning på Studium. Alla obligatoriska moment kommer dock att genomföras på campus. 

Kursledare: John Sedin (john.sedin@farmbio.uu.se) och Maria Sawires (maria.sawires@farmbio.uu.se) institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Kursadministratörer: Marie Ringmar och Britta Wallsten, kursadm@farmbio.uu.se 

Länk till schema: Schema HT21

Följande moment är obligatoriska i kursen:

  • Litteraturseminarier
  • Litteraturarbete (PM)
  • Redovisning av PM

Tentamen: 2021-11-30 Obligatorisk anmälan via Ladok senast 12 dagar innan tentan. Tentamen kommer att ges som salstentamen (e-tenta) i Inspera.

Omtentamen: 8 januari.

Ansökan om omregistrering - Ska göras före kursstart, via länkat webformulär. Omregistrering sker i mån av plats några dagar efter kursstart, och i turordning efter när ansökan inkom.

 

Kurslitteratur

  • Nestler, Eric J.; Hyman, Steven E.; Malenka, Robert C. Molecular neuropharmacology: a foundation for clinical neuroscience. Fourth edition, New York: McGraw-Hill Education, 2020-08-01

 

Med anledning av Covid-19

Vi uppmanar er alla att ta del av aktuell information på:

https://www.uu.se/student/rekommendationer-om-coronaviruset/ 

Om du är smittad: För att underlätta smittspårning och minska risken för smittspridning ska du i första hand kontakta kurs- eller programansvarig på din utbildning/institution.


Navigation/genväg

startsida-kursplan.png startsida-kontakt.png Puff.png

startsida-institutionen.png startsida-regler 2.png startsida-kursvardering.png

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum