Kursöversikt

P1010754.JPG

Välkommen till kursen Metod och text i aktuell etnologisk forskning.

 

KURSVÄRDERING: https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/51910

 

Dina lärare på kursen är Maryam Adjam, Camilla Asplund Ingemark, Oscar Pripp Kursansvarig (OP) och Carina Johansson (CJ) som är några av institutionens etnologer som forskar om olika kulturella fenomen i vår omvärld. Kursadministratör är Angelika Holm.

Våra klassrum i Zoom

Kursen gå delvis på Campus Engelska parken (Oscars lektioner) och delvis via Zoom (Carinas och Camillas lektioner).

Camilla  https://uu-se.zoom.us/j/68016516713

Carina  https://uu-se.zoom.us/j/466210193

Oscar  https://uu-se.zoom.us/j/67061578894

Maryam https://uu-se.zoom.us/j/4139872710 

Upplägg och läsart på kursen:

Under kursen läser du ett antal monografier från senare år. Varje undervisningstillfälle har formen av ett seminarium och bygger på att studenterna läser litteraturen som tas upp den aktuella gången. Vi vill att du ska läsa texterna så att de ger något till ditt eget skrivande. Sök upp litteraturen i god tid. Litteraturen på avancerad nivå köps inte in av kursbibliotek som det görs på grundnivån. Upplägg och instruktioner hittar du under Studieanvisningar i  Moduler.

Schema i Time Edit

Schema

v 3 Må 17/1  13:15 - 14:00   Zoom OP

Kursstart: Upprop och introduktion till kursen. Analys av text och metod. Intro till examinationsuppgift

 

v 4 Ti 25/1   11:15 - 13:00 Zoom OP

Rinne, Jenni 2016. Searching for authentic living through native faith. (Diss) 218 s (OP)

 

v 5 Ti 1/2   11:15 - 13:00  Zoom CJ https://uu-se.zoom.us/j/466210193

Gustavsson, Karin 2014. Expeditioner i det förflutna: 238 s. 

 

v 6 Ti 8/2 11:15–13:00 Zoom, OP Drop-in inför fredagens inlämning

 

Fre 11/2 13.00 Inlämning av utkast/problemformulering under både "Uppgifter" och "Diskussioner" Instruktion: Se under "Uppgifter".

 

v 7 Ti 15/2  11:15 - 13:00 3-2028 OP Presentation och diskussion av paper under arbete om metod och text. Instruktion: se under "Uppgifter"

 

v 8 Ti 22/2  13:15 - 15:00  Zoom, CJ https://uu-se.zoom.us/j/466210193

Jansson, Hanna. 2017. Drömmen om äventyret. Långfärdsseglares reseberättelser på internet. (Diss) 266 s.

 

v 9 Ti 1/3  11:15 - 13:00  3-2028 OP

O'Dell, Tom 2014. Spas: The Cultural Economy of Hospitality, Magic and the Senses.   

 

 v 10 Ti 8/3  11:15 - 13:00  Zoom/Rummet mot gården, MA https://uu-se.zoom.us/j/4139872710 

Svensson, Ingeborg 2013 (2007). Liket i garderoben: 347 s. (ca 200 s i urval, resterande extensivt)

 

v 11-12 Slutligt hemtentamens/essäfärdigställande med individuell coaching CAI, CJ, OP

 

V 12 Fre 25/3 16:00  Inlämning av essä. 

 

Litteratur

Gustavsson, Karin 2014. Expeditioner i det förflutna: etnologiska fältarbeten och försvinnande allmogekultur under 1900-talets början. Stockholm: Nordiska Museets Förlag. (Diss) 238 s.

Jansson, Hanna. 2017. Drömmen om äventyret. Långfärdsseglares reseberättelser på internet. (Diss) 266 s.

O'Dell, Tom 2014. Spas: The Cultural Economy of Hospitality, Magic and the Senses. Lund: Nordic Academic Press. 160 s.

Rinne, Jenni 2016. Searching for authentic living through native faith: The Maausk movement in Estonia. Huddinge: Södertörns högskola. (Diss) 218 s.

Svensson, Ingeborg 2013 (2007). Liket i garderoben: bögar, begravningar och 80-talets hivepidemi. Stockholm: Ordfront. 347 s. (ca 200 s i urval, resterande extensivt)

Summa sidor: c:a 1050-1400

Här finns information om du kan kontakta kursansvarig lärare, studievägledare och studierektorer per mail eller telefonKurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum