Kursöversikt

Kursens startsida

Välkomna till kursen!

Kursstart: 2021-09-14

kl. 11.15-12.00 Introduktion via Zoom (länk).

 

Kursmaterialet kommer under kursens gång läggas ut under Moduler.

 

Kursansvarig: Henning Henschel, institutionen för läkemedelskemi (henning.henschel@ilk.uu.se)

Kursadministratörer: Sandra Bratt och William Lozancic, institutionen för läkemedelskemi (kursadmin@ilk.uu.se, 018-471 4236)

Apotekarprogrammet FAO2Y:

https://uppsala.instructure.com/courses/31001


Registrering på kursen

Webbregistrering på kursen görs via Ladok. https://www.student.ladok.se/student/loggain

Notera att studenter som vill läsa kursen måste själva registrera sig inom registreringsperioden 2021-09-07 - 2021-09-14 för att inte riskera att tappa sin plats på kursen.


Omregistrering på kursen

Om du har läst kursen och behöver komplettera obligatoriska moment som t.ex. laborationer så måste du omregistrera dig på kursen. Länk till webbformulär för omregistrering finns under Blanketter och ansökan på programsidan (externa sida). Om du ska komplettera en laboration är det obligatorisk att delta i introduktionsföreläsning kursdelen laborationen tillhör.
Labintroduktionen till allmän kemi hålls i samband med säkerhetsföreläsning i PU2-kursen den 15/9 kl. 10.15-11.00 via zoom (länken läggs ut här senare).
Labintroduktionen till organisk kemi hålls den 9/11 kl. 10.15-12.00 (plats meddelas senare).

För att skriva någon av tentamina på kursen krävs inte omregistrering, men anmälan till tentamen via Ladok ska ske senast 12 dagar innan skrivningsdatumet.


Anmälan till tentor

Vänligen notera att ni själva måste anmäla er till varje tentamen via Ladok inom anmälningsperioden för att kunna få skriva dessa. När anmälningsperioden har stängt (12 dagar innan tentamen) läggs inga studenter till i efterhand. Tentamensanmälan görs via Ladok (inloggningssidan till Ladok hittar du på kursens startsida under ”Navigation/genväg”). Avanmäl dig från tentamen om du ångrar dig och inte ska skriva tentamen.


Undervisning via Zoom

Beroende på pandemiläget unbder hösten kan flera av undervisningsmomenten ges via e-mötesverktyget Zoom.
Ladda ner klienten Zoom på din dator eller smartphone eller anslut via webläsaren. Du ansluter till ett möte genom att följa den länk som du får av läraren. Använd ditt riktiga namn och ha kameran på hela tiden, men mikrofonen avstängd om du inte ska prata. Guide till Zoom finns här.


Kurslitteratur

Kurslitteratur på kursen är:

  • Chemistry (13:e upplagan) av Chang och Overby
  • Aylward and Findlay's SI Chemical Data (7:e upplagan) av Blackman m.fl.
  • Organic chemistry (7:e eller 8:e upplagan) av Vollhardt och Schore
  • Organisk-kemisk nomenklatur: en introduktion till det kemiska språket av Svensson

Skaffa helst de två första böckerna (Chemistry och SI Chemical Data) innan kursen startar!
Tidigare upplagor av kursböckerna kan användas, men i vissa fall stämmer inte sidhänvisningarna riktigt.
Vissa data i tidigare versioner av SI Chemical Data är annorlunda.


Rekommendationer om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har, i samråd med bland annat smittskyddsläkaren i region Uppsala, fattat beslut om allmänna råd. De som vistas i Uppsala län uppmanas i möjligaste mån att bara umgås med dem man bor tillsammans med. 

Är du smittad?
För att underlätta smittspårning och minska risken för smittspridning ska du i första hand kontakta kurs- eller programansvarig på din utbildning/institution. 

Var hemma och följ aktuella riktlinjer för Covid-19 och smittskyddsenhetens anvisningar (Region Uppsala (Länkar till en externa sida.)). 

Läs mer på: https://www.uu.se/student/rekommendationer-om-coronaviruset/  (Länkar till en externa sida.)


Vem ska jag kontakta?

Som ny student vid Uppsala Universitet kan det vara svårt att veta hur universitetet är organiserat och vem man ska kontakta vid eventuella frågor.
Denna korta film förklarar universitetets organisation:


(Klicka här för att komma till videon på MedFarm Play istället)

Kontaktinformation till de som du främst kan behöva kontakta i samband med kursen finns under Kontakt nedan. 


Navigation/genväg

Farmfak_Ladok.png startsida-kontakt.png Puff.png

startsida-institutionen.png startsida-regler 2.png startsida-kursvardering.png

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum