Kursöversikt

Kursens startsida

Välkomna till kursen!

 

Kursinnehåll: Kursen är huvudsakligen inriktad på grundläggande principer och metoder för läkemedelsanalys med applikationer inom både kvantitativ och kvalitativ analys. Utöver detta inriktar sig kursen på att belysa grundläggande mätosäkerhet såsom riktighet och precision i mätdata t.ex. vid validering. Kursen behandlar jämviktslära och innehåller allmän introduktion till ämnet, förståelse för, samt beräkningar inom, delområdena pH, buffert, löslighet samt tillämpningen av denna teori inom titrering och vätske-vätskeextraktion. Inom begreppet titrering ingår även grundläggande kunskap inom den elektrokemiska cellen samt pH-metern och dess funktion. Vidare introduceras viktiga tekniker för analys av läkemedel med fokus på separations- (gas- och vätskekromatografi samt kapillärelektrofores) och detektionstekniker (UV/VIS-, fluorimetri och atomspektroskopi) samt förståelse för metodkonstruktion. Kursen kommer även applicera de teoretiska kunskaperna i form av laborativa moment.

 

Följande litteratur används på kursen (i tillägg till föreläsningshandsouts och dylikt):

 

Webbregistrering på kursen görs via Ladok. https://www.student.ladok.se/student/loggain. Notera att studenter som vill läsa kursen måste själva registrera sig inom registreringsperioden 2021-11-15 - 2021-11-22 för att inte riskera att förlora sin plats på kursen.

Kursstart: 2021-11-22, kl 09:15. Föreläsningshandout för kursintroduktionen hittar ni under modulen "Kursintroduktion" (synlig för studenter som är regustrerade på kursen).

Obligatoriska moment: Alla moment som rör laborationen (introduktion & laboration). Närvaro kommer att kontrolleras vid labbintroduktionen, och det är endast om du har deltagit i labbintroduktionen som du är behörig att delta i laborationen på kursen.

Länk till kursens schema HT 2021 i TimeEdit:

https://cloud.timeedit.net/uu/web/schema/riqf7QY06ZXZ1QQy837Q80o066Z6567YZ000051Q8Yo3Qgq0.html

 

Omregistrering på kursen

Om du har läst kursen och behöver komplettera obligatoriska moment som t.ex. laborationer så måste du ansöka om att omregistrera dig på kursen. Mer information och samtliga blanketter finns på programsidorna.  

 

Ansökan om omregistrering ska göras före kursstart (före terminsstart för nedlagda kurser). Sent inkomna ansökningar kommer inte att hanteras. För att skriva enbart tentamina på en kurs krävs inte omregistrering.

 

Anmälan till tentamen ska göras via Ladok senast 12 dagar innan skrivningsdatumet. Notera att du själv måste anmäla dig till tentan i tid. När anmälningsperioden har stängt läggs inga studenter till i efterhand. Tentamensanmälan görs via Ladok (inloggningssidan till Ladok hittar du på kursens startsida under ”Navigation/genväg”).

 

Du kan söka fram och se alla kurser och deras schema/datum för kursstart på www.schema.uu.se.

 

Apotekarprogrammet FAO2Y:

https://studentportalen.uu.se/portal/portal/uusp/student/student-program?uusp.portalpage=true&toolMode=studentUse&entityId=135638

 

Kontaktinformation

Kursansvarig: Sofia Nilsson (sofia.nilsson@ilk.uu.se)
Kursadministration: Sandra Bratt och William Lozancic (kursadmin@ilk.uu.se)


Navigation/genväg

Farmfak_Ladok.png startsida-kontakt.png Puff.png

startsida-institutionen.png startsida-regler 2.png startsida-kursvardering.png

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum