Kursöversikt

Kursens startsida

Välkomna till kursen Professionell utveckling 1: Apotekare - samhällets läkemedelsexpert!

Kursen startar 2021-08-30 (se schema) Kursen läses parallellt med kursen Grundläggande farmaceutisk vetenskap.

Registrering: Webbregistrering 2021-07-29--2021-08-19

Undervisning: På grund av den rådande situationen med covid-19 så kommer vissa moment att ges digitalt på distans och andra på plats (campus BMC). Samtliga föreläsningar kommer att vara digitala, antingen "live" på Zoom eller som inspelade föreläsningar i lärplattformen Studium. Undervisningsmomentet PBL kommer däremot att ske på plats på BMC i Uppsala, första tillfället på plats är 2 september. För att ni ska kunna tillgodogöra er kursen på bästa sätt rekommenderas det att ni har en fungerande webbkamera och mikrofon (webbkamera är dock inget krav). 

Kursledare: Alfhild Grönbladh (alfhild.gronbladh@farmbio.uu.se)

Kursadministratörer: Marie Ringmar och Britta Wallskog - kursadm@farmbio.uu.se 

Övriga kontaktpersoner gällande undervisningsmoment på kursen:

Följande moment är obligatoriska på kursen:

  • PBL (campus BMC)
  • Datorövningar (Studium)
  • IPL (campus BMC, i november)

Länk till programsida

Länk till beställning av labbrock och skyddsglasögon

Ansökan om omregistrering - Ska göras före kursstart, via länkat webformulär. Omregistrering sker i mån av plats några dagar efter kursstart, och i turordning efter när ansökan inkom.

Obs! Eftersom det kan göras ändringar i schemat när det gäller t.ex. PBL-grupperna, kontrollera alltid i TimeEdit-schemat vad som gäller för din grupp.

Kurslitteratur: Till denna kurs behöver ingen litteratur köpas, vi använder oss av fass.se samt lakemedelsboken.se

Med anledning av Covid-19

Vi uppmanar er alla att ta del av aktuell information på:

https://www.uu.se/student/rekommendationer-om-coronaviruset/ (Länkar till en externa sida.)

Om du är smittad: För att underlätta smittspårning och minska risken för smittspridning ska du i första hand kontakta kurs- eller programansvarig på din utbildning/institution.


Navigation/genväg

Farmfak_Ladok.png startsida-kontakt.png Puff.png

startsida-institutionen.png startsida-regler 2.png startsida-kursvardering.png

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum