Kursöversikt

Kursens startsida

Header.png Välkomna till kursen Professionell utveckling 1: Receptarien som läkemedelsspecialist!

Kursen startar 2021-08-30 (se schema). Kursen läses parallellt med kursen Läkemedel i samhälletAllmän och organisk farmaceutisk kemi samt Farmaceutisk biokemi och molekylär cellbiologi

Kursregistrering: web-registrering 2021-07-29--2021-08-19

Undervisning: På grund av den rådande situationen med covid-19 så kommer vissa moment att ges digitalt på distans och andra på plats (campus BMC). Föreläsningar kopplade till de olika momenten på kursen kommer att ges  "live" på Zoom. Däremot kommer de flesta praktiska moment och gruppövningar att ske på plats på BMC i Uppsala. För att ni ska kunna tillgodogöra er kursen på bästa sätt rekommenderas det att ni har en fungerande webbkamera och mikrofon (webbkamera är dock inget krav). 

Kursledare: John Sedin (john.sedin@farmbio.uu.se), institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Kursadministratörer: Marie Ringmar och Britta Wallsten, kursadm@farmbio.uu.se

Övriga kontaktpersoner gällande undervisningsmoment på kursen:

Länk till kursplan

Länk till beställning av labbrock och skyddsglasögon HT21

Följande moment är obligatoriska på kursen:

  • Spegelvisning (campus BMC)
  • Platsbesök på öppenvårdsapotek (ute på apotek)
  • Säkerhet och dokumentation (campus BMC)
  • IPL-1 (interprofessionell lärande) (digitalt)

Ansökan om omregistrering - Ska göras före kursstart, via länkat webformulär. Omregistrering sker i mån av plats några dagar efter kursstart, och i turordning efter när ansökan inkom.

Obs! Eftersom det kan göras ändringar i schemat när det gäller t.ex. PBL-grupperna, kontrollera alltid i TimeEdit-schemat vad som gäller för din grupp.

Med anledning av Covid-19

Vi uppmanar er alla att ta del av aktuell information på:

https://www.uu.se/student/rekommendationer-om-coronaviruset/ (Länk till en externa sida)

Om du är smittad: För att underlätta smittspårning och minska risken för smittspridning ska du i första hand kontakta kurs- eller programansvarig på din utbildning/institution.


Navigation/genväg

Farmfak_Ladok.png startsida-kontakt.png Puff.png

startsida-institutionen.png startsida-regler 2.png startsida-kursvardering.png

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum