Kursöversikt

Kursens startsida

Välkomna till kursen!

Fördjupningsprojekt i farmaceutisk biokemi 15 hp utgörs av ett självständigt arbete inom biokemi/cellbiologi-området där man söker information och skriver en uppsats som sedan redovisas skriftligen och muntligen i slutet av kursen. Till hjälp under arbetet har man regelbundna träffar med en handledare. Utöver detta ska man även delta vid Studensymposiet i slutet av terminen. Viktig information om Studentsymposiet finns på Receptarieprogrammets webbsida på Studentportalen under fliken "Studentsymposium" Läs också på samma webbsida under fliken "Fördjupningsprojekt vid farmaceutiska fakulteten".

Kursen ht21 startar med obligatorisk fakultetsgemensam introduktion 30/8-21. Registrering sker efter genomgången introduktionsdag samt kontakt med kursansvarig.

Undervisningsformer för kursen HT2021 är på grund av den pågående pandemin ännu inte helt fastslagna. Vi följer Rektors beslut. För vidare information se: https://www.uu.se/student/rekommendationer-om-coronaviruset

Kursansvarig: Maria Norlin (Maria.Norlin@farmbio.uu.se)

Kursadministratör: Emelie Jonsson (kursadm@farmbio.uu.se)

 


Navigation/genväg

Ladok sv.jpg startsida-kontakt.png Puff.png

startsida-institutionen.png startsida-regler 2.png startsida-kursvardering.png

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum