Kursöversikt

Kursens startsida

Välkomna till kursen!

Webbregistrering på kursen görs via Ladok. Notera att studenter som vill läsa kursen själva måste registrera sig inom registreringsperioden för att inte riskera att förlora sin plats på kursen. Datum för registreringsperioden är: 2021-09-27 till 2021-10-04.

 

Kursstart: 2021-10-04, kl 09:15, via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/67776160197 . Föreläsningshandout för kursintroduktionen hittar ni under modulen "Kursintroduktion" (synlig för studenter som är regustrerade på kursen).

 

Undervisningsupplägg: På grund av rådande pandemi kommer kursens föreläsningar att genomföras över Zoom. Samma Zoomlänk; https://uu-se.zoom.us/j/67776160197; används på kursens samtliga föreläsningar. Seminarier, workshop och laborationer kommer att genomföras på campus (BMC). Tentamen skrivs i sal i Uppsala.

 

Obligatoriska moment: Alla moment som rör laborationen (laborationsintroduktionsföreläsningen samt deltagande i laborationer). Observera att kursens första obligatoriska moment (labbintroduktionen) äger rum klockan 11.15-12 den 4/10, och nås via följande Zoom-länk: https://uu-se.zoom.us/j/67776160197 (Länkar till en externa sida.). Närvaro kommer att kontrolleras vid labbintroduktion, och det är endast om du har deltagit i labbintroduktionen som du är behörig att delta i laborationen på kursen. Om du ansökt om omregistrering på kursen och vill delta i labb A, labb B och/eller den individuella labben krävs närvaro på labbintroduktionen denna termin. Om du endast ska komplettera labbprotkoll/labbrapport behöver du inte delta i labbintron.

 

Omregistrering på kursen: Om du har läst kursen och behöver komplettera obligatoriska moment som t.ex. laborationer så måste du ansöka om att omregistrera dig på kursen. Mer information och samtliga blanketter finns på programsidorna.  

 

Ansökan om omregistrering ska göras före kursstart (före terminsstart för nedlagda kurser). Sent inkomna ansökningar kommer inte att hanteras. För att skriva enbart tentamina på en kurs krävs inte omregistrering.

 

Anmälan till tentamen: ska göras via Ladok senast 12 dagar innan skrivningsdatumet. Notera att du själv måste anmäla dig till tentan i tid. När anmälningsperioden har stängt läggs inga studenter till i efterhand. Tentamensanmälan görs via Ladok (inloggningssidan till Ladok hittar du på kursens startsida under ”Navigation/genväg”).

 

"Office hours": Sofia (kursansvarig) kommer varje onsdag under pågående kurs att vara inloggad på Zoom (https://uu-se.zoom.us/j/67776160197) klockan 12-13. Logga gärna in och få svar direkt på era eventuella frågor då istället för att skicka mail.

 

 

 

Du kan söka fram och se alla kurser och deras schema/datum för kursstart på www.schema.uu.se.

 


Kursinnehåll: Kursen är huvudsakligen inriktad på grundläggande principer och metoder för läkemedelsanalys med applikationer inom både kvantitativ och kvalitativ produkt- och bioanalys. Utöver detta inriktar sig kursen på att belysa grundläggande mätosäkerhet inom analytisk farmaceutisk kemi såsom riktighet och precision i mätdata. Kursen behandlar jämviktslära och innehåller allmän introduktion till ämnet, förståelse för, samt beräkningar inom, delområdena pH, buffert, löslighet samt tillämpningen av denna teori inom titrering, vätske-vätskeextraktion och fastfasextraktion. Vidare introduceras viktiga tekniker för analys av läkemedel med fokus på separations- (gas- och vätskekromatografi) samt detektionstekniker (UV/VIS-, fluorimetri och masspektrometri). Kursen kommer även applicera de teoretiska kunskaperna i form av laborativa moment som redovisas i laborationsprotokoll.

 

Följande litteratur används på kursen (i tillägg till föreläsningshandsouts och dylikt):

 

  • Hansen, Steen; Pedersen-Bjergaard, Stig.; Rasmussen, Knut. Introduction to pharmaceutical chemical analysis. Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons Inc., 2012
  • Chang, Raymond; Goldsby, Kenneth A. Chemistry. 13. ed.: New York: McGraw-Hill Education, cop. 2019
  • Bredvidläsning: Kurskompendium B1 & Kurskompendium B2 (pdf:er på Studium, som är tillgängliga under modulen "Kurskompendier och formelsamling" för registrerade studenter)

 

 

Länk till schema (TimeEdit): https://cloud.timeedit.net/uu/web/schema/riqf7QY06ZXZ1QQy817Q80o066Z6567YZ060051Q8Yo3Qgq0.html

 

Kontaktinformation

Kursansvarig: Sofia Nilsson (sofia.nilsson@ilk.uu.se)
Kursadministration: Sandra Bratt och William Lozancic (kursadmin@ilk.uu.se)


Navigation/genväg

Farmfak_Ladok.png startsida-kontakt.png Puff.png

startsida-institutionen.png startsida-regler 2.png startsida-kursvardering.png

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum