Kursöversikt

Kursens startsida

Denna kurs är nedlagd, och enbart komplettering av ej godkända moment erbjuds

Under höstterminen 2021 erbjuds möjlighet att komplettera ej godkänd laboration, samt omtentor i delarna läkemedels analys respektive läkemedels struktur. Nedan hittar du datum för respektive omtentamen. Anmälan ska som vanligt ske i Ladok senast 12 dagar före tentamensdatum för att få möjlighet att skriva tentan.

Omtentamen, analys: 2021-10-28

Omtentamen, struktur: 2021-10-08

Laborationen kommer att kunna kompletteras tillsammans med studenter på kursen Analytisk kemi med läkemedelsinriktning, 3FK407 på R2. Laborationsdagar är schemalagda till 4 + 20-22 oktober. Observera att för att göra praktisk komplettering är det obligatorisk närvaro dessa dagar. Ni som har svarat på mailutskick att ni vill komplettera hela laborationen, dvs behöver genomföra de praktiska delarna, kommer att få mer utförlig information om vad som gäller skickad till er. Ni som svarat på mailutskick att ni vill lämna in rapportbladet från laborationen på nytt kommer att kunna göra det här på kursens hemsida längre fram under hösten. Datum kommer att puliceras här inom kort.

 

Kontaktinformation

Kursansvarig: Jakob Haglöf (jakob.haglof@ilk.uu.se)
Kursadministration: Sandra Bratt och William Lozancic (kursadmin@ilk.uu.se)

 

OBS! Länken till kursplanen i vänstermenyn går till en gammal version av kursplanen. Aktuell kursplan hittar ni här.


Den här kursen gavs för sista gången vårterminen 2021. Omexaminationer kommer erbjudas en gång per termin under fyra terminer med start hösten 2021. Sista tillfället att avsluta kursen är vårterminen 2023.

Datum och tid för omexaminationer kommer att publiceras i Ladok för en termin i taget. För att komplettera oavslutad kurs (genomföra obligatoriska och examinerade moment som laborationer) behöver du ansöka om omregistrering. Ansökan görs via Farmaceutiska fakultetens blankettsida (länk) före terminsstart. Behöver du endast skriva tenta behöver du inte vara omregistrerad, anmäl dig som vanligt när tentamensanmälan publiceras på Ladok.

För VT22 är deadline för att ansöka om omregistrering den 16 januari.

Planerade omtentor: Planerade tentamenstillfällen och dess datum kommer att synas i Ladok.

Om du saknar intresse av att avsluta kursen bör du meddela kursadministratör (kursadmin@ilk.uu.se) som då kan lägga in avbrott på kursen i Ladok.

Mer information om beslutet om utfasning finns på följande länkar:

Om du läst kurser inom Receptarieprogrammet  //  Om du läst kursen som fristående kurs.

Kontakta gärna någon av studeivägledarna om du har fler oavslutade kurser.

  

Navigation/genväg

Ladok sv.jpg startsida-kontakt.png Puff.png

startsida-institutionen.png startsida-regler 2.png startsida-kursvardering.png

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum