Kursöversikt

Kvalitetssäkring och regulatoriska krav vid utveckling och tillverkning av läkemedel, 3FG770, 5.5 hp

 

Välkommen till kursen Kvalitetssäkring och regulatoriska krav vid utveckling och tillverkning av läkemedel

Kursstart är den 26 november kl 8:15-9:00 med praktisk kursinformation. Kan du inte delta på kursintroduktionen så ansvarar du själv för att ta del av den information som gavs under detta tillfälle. 
Efterföljande föreläsningar ges för att introducera studenten till ämnet QA/RA.

  • Kursstarten planeras att hållas på campus, dock följer vi rektorsbeslut kring Covid-19 och vet därav inte hur situationen i höst kommer att se ut.

Webbregistrering görs i Ladok mellan 19/11 till och med 26/11

Ansökan om omregistrering (Länkar till en externa sida.) - Ska göras före kursstart, via länkat webformulär. Omregistrering sker i mån av plats några dagar efter kursstart, och i turordning efter när ansökan inkom.

Schema finns här - i dagsläget är det ett preliminärt schema och förändringar kan komma att ske.

  • Kursen ges normalt som en campus-kurs men i dagsläget följer vi rektorsbeslut kring Covid-19 och vet därav inte hur situationen i höst kommer att se ut

Kursledare är Emelie Karlsson, emelie.karlsson@farmaci.uu.se Kontakta kursledare för frågor om kursen och kursinnehållet

Kursadministratörer: Karin Tjäder och Emelie Jonsson, kursadm@farmbio.uu.se

Tentamen: 17 december

Omtentamen: meddelas senare, prel i slutet av januari.

Tentaanmälan görs via Ladok senast 12 dagar innan: https://www.student.ladok.se/student/loggain

Kursvärdering hittar du nedan

Viktig information kring Covid-19 och rekommendationer
https://www.uu.se/student/rekommendationer-om-coronaviruset/

Programinformation: Apoterkarprogrammet (FAO2Y)


Navigation/genväg

Ladok sv.jpg startsida-kontakt.png Puff.png

startsida-institutionen.png startsida-regler 2.png startsida-kursvardering.png

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum