Kursöversikt

Kursens startsida

Header.png

Välkomna till kursen Farmaceutisk biokemi och molekylär cellbiologi!

Undervisningsformen för kursen HT2021 är på grund av den pågående pandemin ännu inte fastslagen. Vi följer Rektors beslut. För vidare information se: https://www.uu.se/student/rekommendationer-om-coronaviruset/

Registrering: Webbregistrering 2021-10-14--21

Kursstart: 2021-10-21.

Obligatorisk introduktion till kursen via zoom 21/10: https://uu-se.zoom.us/j/65057546769

Tentamen i Molekylär cellbiologi: 2021-11-12

Tentamen i Biokemi: 2022-01-13

Omtentamen: Datum meddelas senare

Obligatoriska moment under kursen: 2021-10-21 (kursintro); 2021-12-15 (laborationsföreläsning); 2021-12-17 - 22 (laborationsperiod)

Kursledare: Lisa Fredriksson Carreras, Institutionen för Farmaceutisk Biovetenskap (lisa.fredriksson@farmbio.uu.se)

Kursadministratörer: Marie Ringmar och Britta Wallsten, kursadm@farmbio.uu.se 


Navigation/genväg

Farmfak_Ladok.png startsida-kontakt.png Puff.png

startsida-institutionen.png startsida-regler 2.png startsida-kursvardering.png

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum