Kursöversikt

Kursens startsida

Välkommen till kursen Professionell utveckling 3: Apotekare - utredare av läkemedelseffekter, 3.0 hp

Kursen läses parallellt med kurserna Integrativ molekylärbiologi, fysiologi och farmakologi (3FF024), Fysiologi (3MC555) samt Farmakologi (3FF023) och omfattar ett grupparbete med yrkesrelateade problem som redovisas muntligt samt en individuell skriftlig litteraturuppgift.

Kursstart: 2021-08-30. Introduktion till första uppgiften kommer att ske 2021-09-03 kl. 10.15-12.00 via Zoom

Länk till introduktionhttps://uu-se.zoom.us/j/69818618431 (Meeting ID: 698 1861 8431)

Introduktion PU3:2 (PM): Sker via Zoom enligt schema. 

Länk: https://uu-se.zoom.us/j/68334928362 

Meeting ID: 683 3492 8362

Kursregistrering: web-registrering 2021-08-23--2021-08-30

Omregistrering: Ska göras före kursstart, via länkat webformulär (Länkar till en externa sida.). Omregistrering sker i mån av plats några dagar efter kursstart, och i turordning efter när ansökan inkom.

Kursledare: Fredrik Jernerén, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap (fredrik.jerneren@farmbio.uu.se)

Kursadministratör: Marie Ringmar och Britta Wallsten - kursadm@farmbio.uu.se 

 

Undervisningen kommer att bedrivas i huvudsak i form av grupparbete och individuellt arbete, med föreläsningar och handledarmöten på distans. Redovisning av grupparbete kommer att ske på campus under förutsättning att inte smittläget försämras och restriktionerna förändras. Vi följer rektors beslut.

Håll dig uppdaterad om vad som gäller för dina studier via universitetets hemsida:

Länk till universitetets sida för studentinformation om covid.

******************

Har du testats positivt för Covid-19? För att vi ska kunna underlätta smittspårning och minska risken för smittspridning uppmanar jag er alla att ta del av aktuell information på:
https://www.uu.se/student/rekommendationer-om-coronaviruset/ (Länkar till en externa sida.)

Observera att om du har testats positivt ska du i första hand kontakta kurs- eller programansvarig på din utbildning/institution.


Navigation/genväg

Ladok sv.jpg startsida-kontakt.png Puff.png

startsida-institutionen.png startsida-regler 2.png startsida-kursvardering.png

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum