Kursöversikt

Kursens startsida

Välkommen till kursen Professionell utveckling 3: Receptarien som granskare av läkemedelsinformation

 

Kursstart: 2021-08-30 kl. 13.15-15.00, sker digitalt via Zoom (https://uu-se.zoom.us/j/66339893558) Meeting ID: 663 3989 3558

Kursregistrering: web-registrering 2021-08-23--2021-08-30

Omregistrering: Ska göras före kursstart, via länkat webformulär (Länkar till en externa sida.). Omregistrering sker i mån av plats några dagar efter kursstart, och i turordning efter när ansökan inkom.

Kursledare: Fredrik Jernerén, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap (fredrik.jerneren@farmbio.uu.se)

Kursadministratör: Marie Ringmar och Britta Wallsten - kursadm@farmbio.uu.se 

 

Undervisningen kommer  i huvudsak att bedrivas i form av grupp- och individuella arbeten, med inslag av distansundervisning. Redovisningar och vissa andra moment kan komma att ske på campus under förutsättning att inte smittläget försämras och restriktionerna förändras. Vi följer rektors beslut.

Håll dig uppdaterad om vad som gäller för dina studier via universitetets hemsida:

Länk till universitetets sida för studentinformation om covid.

******************

Har du testats positivt för Covid-19? För att vi ska kunna underlätta smittspårning och minska risken för smittspridning uppmanar jag er alla att ta del av aktuell information på:
https://www.uu.se/student/rekommendationer-om-coronaviruset/ (Länkar till en externa sida.)

Observera att om du har testats positivt ska du i första hand kontakta kurs- eller programansvarig på din utbildning/institution.


Navigation/genväg

Ladok sv.jpg startsida-kontakt.png Puff.png

startsida-institutionen.png startsida-regler 2.png startsida-kursvardering.png

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum