Kursöversikt

Kursens startsida

Header.png

Välkomna till kursen Farmaceutisk cellbiologi!

Farmaceutisk cellbiologi är en grundkurs inom Apotekarprogrammet (termin 1) som handlar om hur eukaryota celler fungerar. Kursen syftar till att ge grundläggande biokemiska och molekylärbiologiska kunskaper som krävs för förståelse av orsaker till sjukdom, befintliga läkemedels effekter och utveckling av nya terapiformer. 

Undervisning, i princip kommer samtliga föreläsningar på kursen att vara inspelade föreläsningar vilka är tillgängliga på kurssidan från och med kursstart. De inspelade föreläsningarna kommer att kompletteras med andra lärarledda undervisningsformer på campus (BMC i första hand). Labföreläsningar och laborationer kommer att ske på BMC.

Då undervisningen nu återigen ökar i omfattning på campus är det är viktigt att komma ihåg att pandemin fortfarande fortgår. Om man har något symtom på Covid-19 kommer man naturligtvis inte till undervisningen på campus utan isolerar sig hemma och testar sig. Konstaterad smitta ska rapporteras till kursansvarig (anders.sundqvist@farmbio.uu.se), för att underlätta smittspårning. Kom ihåg att hålla er uppdaterade om den rådande situationen och rekommendationer genom att regelbundet besöka följande hemsida: https://www2.uu.se/student/rekommendationer-om-coronaviruset

Kursstart: 2021-10-05

Registrering: Webbregistrering 2021-09-28--10-05

Ansökan om omregistrering - Ska göras före kursstart, via länkat webformulär. Omregistrering sker i mån av plats några dagar efter kursstart, och i turordning efter när ansökan inkom.

Kursinformation: Introduktion till kursen kommer att ges av Anders Sundqvist den 5:e oktober kl. 13.15 – 14.00 i B21, BMC. Samma kursintroduktion kommer även att sändas live på Zoom, (Zoom-länk: https://uu-se.zoom.us/j/62277294336).

 Tentamen 1: Prel. 2021-11-04

Tentamen 2:  Prel. 2022-01-13

Omtentamen (tentamen 1):  Prel. 2021-11-27

Omtentamen (tentamen 2): meddelas senare

Huvud-kursböcker: 
”Lippincott´s Illustrated Reviews BIOCHEMISTRY” av Denise R. Ferrier ISBN:978-1-4511-7562-2, Wolters Kluwer (senaste upplagan)

OCH

”Introduction to Genetics: A Molecular Approach” av Terry Brown  (ISBN: 978-0-8153-6509-9), Garland Science (senaste upplagan)

"Introduction to Genetics" används även på kursen Integrativ molekylärbiologi, fysiologi och farmakologi, Apotekarprogrammet termin 3.

Rekommenderad extrabok:  ”Essential Cell Biology” av Bruce Alberts m fl (ISBN 978-0-393-68039-3) W.W. Norton (senaste upplagan)

Kursledare: Anders Sundqvist, Institutionen för Farmaceutisk Biovetenskap (anders.sundqvist@farmbio.uu.se)

Studierektor: Maria Norlin, Institutionen för Farmaceutisk Biovetenskap (maria.norlin@farmbio.uu.se)

Kursadministratörer: Marie Ringmar och Britta Wallsten, kursadm@farmbio.uu.se


Navigation/genväg

Farmfak_Ladok.png startsida-kontakt.png Puff.png

startsida-institutionen.png startsida-regler 2.png startsida-kursvardering.png

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum