Kursöversikt

Kursens startsida

Välkomna till kursen Integrativ molekylärbiologi, fysiologi och farmakologi!

Kursstart: 2021-08-30, kursinformation live vi zoom (se länkar nedan)

Registrering: Webbregistrering 2021-08-23--2021-08-30

Omregistrering: Ska göras före kursstart, via länkat webformulär. Omregistrering sker i mån av plats några dagar efter kursstart, och i turordning efter när ansökan inkom.

Tentamen: Datum meddelas senare

Omtentamen: Datum meddelas senare

Kursledare: Anne-Lie Svensson, Inst för farmaceutisk biovetenskap, anne-lie.svensson@farmbio.uu.se

Kursadministratörer: Marie Ringmar och Britta Wallsten, kursadm@farmbio.uu.se

Kurslitteratur:

  • Anatomi i klartext: Johansson Fredrik, Första upplagan, Lund, Studentlitteratur, 2015
  • Human physiology: an integrated approach: Silverthorn, ISBN: xxx  (7:e upplagan), Även kurslitteratur på kursen i fysiologi
  • Rang and Dale´s Pharmacology: Rang, Dale, Ritter, Flower and Henderson, ISBN: 13 978-0-7020-5362-7 (senaste upplagan), Även kurslitteratur på kursen farmakologi (kurskod 3FF023) E-bok: http://tinyurl.com/vpcaus6
  • Introduction to Genetics: A Molecular Approach: Brown, ISBN: 978-0-8153-6509-9 (senaste upplagan) Kursbok som ni använde under kurs på tidigare termin.

 

Kursinformation via zoom: Kursintroduktion kommer att ske live via zoom den 30 augusti kl. 8:15-12:00. Länk till zoom-rummet: Kursstart via zoom

MötesID: 645 2277 5328

Kompedium kursintroduktion: Kursinformation A3 IMFF HT21-2.pdf

Kompendium i studieteknik: Studieteknik_ht2021_integrativa kursen.pdf 

 

Undervisningen kommer att bedrivas i varierande grad som campusundervisning blandat med moment på distans under förutsättning att inte smittläget försämras och restriktionerna förändras. Vi följer rektors beslut. Ni kan se i schemat när campusundervisningen äger rum. Om en föreläsningssal finns, där kommer föreläsningen/workshop att äga rum på campus. I följande dokument kan ni se en översikt över när ni har camppus undervisning och vilken undervisning som är obligatorisk.

Undervisningsplatser för undervisningen.

 

Håll Dig uppdaterad om vad som gäller för dina studier via universitetets hemsida:

Länk till universitetets sida för studentinformation om covid.

 

***************

Har du testats positivt för Covid-19? För att vi ska kunna underlätta smittspårning och minska risken för smittspridning uppmanar jag er alla att ta del av aktuell information på:
https://www.uu.se/student/rekommendationer-om-coronaviruset/ (Länkar till en externa sida.)

Observera att om du har testats positivt ska du i första hand kontakta kurs- eller programansvarig på din utbildning/institution.


Navigation/genväg

startsida-kursplan.png startsida-kontakt.png Puff.png

startsida-institutionen.png startsida-regler 2.png startsida-kursvardering.png

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum