Kursöversikt

Kursens startsida

Välkomna till kursen Farmakologi!

Kursstart: 2021-10-07

Kursintroduktionen äger rum tillsammans med fysiologi-kursens introduktion den 7 oktober via zoom på länken: https://uu-se.zoom.us/j/63811254689

Kursregistrering: web-registrering  2021-09-30--2021-10-07

Omregistrering: Ansökan om omregistrerung ska göras före kursstart, via länkat webformulär (Länkar till en externa sida.). Omregistrering sker i mån av plats några dagar efter kursstart, och i turordning efter när ansökan inkom.

Tentamen: 2022-01-15

Omtentamen: Datum meddelas senare

Kursledare: Anne-Lie Svensson, Institutionen för Farmaceutisk Biovetenskap
(anne-lie.svensson@farmbio.uu.se)

Kursadministratörer: Marie Ringmar och Britta Wallskog, kursadm@farmbio.uu.se

Kurslitteratur: Rang, Dale, Ritter, Flower, Henderson: Pharmacology (9:e upplagan, 2020, ISBN: 978-0-7020-7448-6). 

 

Undervisningen kommer att bedrivas i varierande grad som campusundervisning blandat med moment på distans under förutsättning att inte smittläget försämras och restriktionerna förändras. Vi följer rektors beslut.

 

Håll Dig uppdaterad om vad som gäller för dina studier via universitetets hemsida:

Länk till universitetets sida för studentinformation om covid.

 

Följande moment är obligatoriska på kursen:

  • Laborationsavsnitt sker delvis på campus, delvis via digitala laborationer
  • Skriftlig tentamen på campus via Inspera

 

******************

Har du testats positivt för Covid-19? För att vi ska kunna underlätta smittspårning och minska risken för smittspridning uppmanar jag er alla att ta del av aktuell information på:
https://www.uu.se/student/rekommendationer-om-coronaviruset/

Observera att om du har testats positivt ska du i första hand kontakta kursansvarig på din kurs.


Navigation/genväg

Farmfak_Ladok.png startsida-kontakt.png Puff.png

startsida-institutionen.png startsida-regler 2.png startsida-kursvardering.png

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum