Kursöversikt

Kursens startsida

Välkommen till kursen Organisk kemi med läkemedelsinriktning!

Kursen gavs under första terminen på receptarieprogrammet enligt tidigare studieordning. Kurserna Allmän kemi med läkemedelsinriktning (3FK104) och Organisk kemi med läkemedelsinriktning (3FK114) ersätts av kurserna Allmän och organisk farmaceutisk kemi (3FK400) och Professionell utveckling 1: Receptarien som läkemedelsspecialist (3AP101) på det reviderade receptarieprogrammet enligt studieordningen med start hösten 2020. 

 


Kursen är nedlagd

Den här kursen gavs för sista gången vårterminen 2020. Omexaminationer kommer erbjudas en gång per termin under fyra terminer med start hösten 2020. Sista tillfället att avsluta kursen är vårterminen 2022 (tentamen ges i augusti).

Om du saknar intresse av att avsluta kursen bör du meddela kursadministratör (kursadmin@ilk.uu.se) som då kan lägga in avbrott på kursen i Ladok.

Mer information om beslutet om utfasning finns på följande länkar:
Om du läst kurser inom Receptarieprogrammet
Om du läst kursen som Fristående kurs

Kontakta gärna någon av studievägledarna om du har fler oavslutade kurser.

 


Omregistrering

 För att komplettera oavslutad kurs (genomföra obligatoriska och examinerande moment som laborationer och protokoll) behöver du ansöka om omregistrering. Ansökan görs via Farmaceutiska fakultetens blankettsida (länk).

Ansökan om omregistrering för HT-21 ska göras innan terminsstart (30 augusti).

Om du endast behöver skriva tentamen behöver du inte ansöka om omregistrering, utan du anmäler dig som vanligt (se nedan).

 


 Anmälan till tentor

Vänligen notera att du själv måste anmäla dig till tentamen via Ladok inom anmälningsperioden för att kunna få skriva denna. När anmälningsperioden har stängt (12 dagar innan tentamen) läggs inga studenter till i efterhand.
Tentamensanmälan görs via Ladok (inloggningssidan till Ladok hittar du här nedan under ”Navigation/genväg”).
Avanmäl dig från tentamen om du ångrar dig och inte ska skriva tentamen.

Nästa tentamenstillfälle är preliminärt planerat 2021-12-10 och därefter ges sista tentamenstillfället under omtentamensperioden i augusti 2022.

 


Kursens innehåll

Kursens innehåll (kursmaterial, uppgifter, etc) hittar du under Moduler.

 


Kurslitteratur

Kurslitteratur på kursen är:

  • Organisk kemi (3:e upplagan) av Ellervik och Sterner
  • Organisk-kemisk nomenklatur (3:e eller 4:e upplagan) av Danielsson och Svensson


Tidigare upplagor av kursböckerna kan användas, men i vissa fall stämmer inte sidhänvisningarna riktigt.

 


Navigation/genväg

Ladok sv.jpg startsida-kontakt.png Puff.png

startsida-institutionen.png startsida-regler 2.png startsida-kursvardering.png

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum