Kursöversikt

Kursens startsida

Den här kursen gavs för sista gången vårterminen 2020. Omexaminationer kommer erbjudas en gång per termin under fyra terminer med start höstterminen 2020. Sista tillfället att avsluta kursen är vårterminen 2022.

Datum och tid för omexaminationer kommer att publiceras för en termin i taget. För att komplettera oavslutad kurs (genomföra obligatoriska och examinerade moment) behöver du ansöka om omregistrering. Ansökan görs via Farmaceutiska fakultetens blankettsida (länk) före terminsstart. Behöver du endast skriva tenta behöver du inte vara omregistrerad, anmäl dig som vanligt när tentamensanmälan publiceras i Ladok.

PM-arbete: Chans att komplettera PM arbetet (hela arbetet, dvs handledarmöten, skriftligt arbete samt presentation/opponering) kommer vara möjligt. Vänligen kontakta Mikael Engskog (mikael.engskog@ilk.uu.se) omgående om du önskar komplettera PM.

Om du saknar intresse av att avsluta kursen bör du meddela kursadministratör (kursadmin@ilk.uu.se) som då kan lägga in avbrott på kursen i Uppdok/Ladok.

Mer information om beslutet om utfasning finns på följande länkar:

Om du läst kurser inom Apotekarprogrammet  //  Om du läst kursen som fristående kurs.

Kontakta gärna någon av studeivägledarna om du har fler oavslutade kurser.

 


Navigation/genväg

Ladok sv.jpg startsida-kontakt.png Puff.png

startsida-institutionen.png startsida-regler 2.png startsida-kursvardering.png

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum