Kursöversikt

Kursens startsida

Denna kurs är nedlagd, och enbart komplettering av ej godkända moment erbjuds

Nu har höstens omgång av omtentor och komplettering av laborationen slutförts. Nya möjligheter att skriva omtentor och komplettera laborationen kommer att ges under vårterminen 2022. Nedan följer preliminära datum för detta. Övrig information kring nedlagd kurs, omregistrering osv hittar ni längre ner på sidan.

Komplettering av lab: tillsammans med studenter på 3FK407 under vecka 11-12 under VT 2022

 

Augustiomtentamen: Ett omtentamenstillfälle i kursen erbjuds i augusti för analys- respektive strukturdelkursen.  Kom ihåg att ni behöver anmäla er till tentorna via Ladok senast 12 dagar innan respektive tenta äger rum!

Omtenta, analytdelkursen: 3:e augusti 2022. Omtentan genomförs i form av elektronisk salstentamen (i Uppsala) i Inspera.
Omtenta, strukturdelkursen: 8:e augusti 2022. Omtentan genomförs i form av papperstenta i sal i Uppsala.

 

Kontaktinformation

Kursansvarig: Sofia Nilsson (sofia.nilsson@ilk.uu.se)
Kursadministration: Sandra Bratt och William Lozancic (kursadmin@ilk.uu.se)

 

OBS! Länken till kursplanen i vänstermenyn går till en gammal version av kursplanen. Aktuell kursplan hittar ni här.


Den här kursen gavs för sista gången vårterminen 2021. Omexaminationer kommer erbjudas en gång per termin under fyra terminer med start hösten 2021. Sista tillfället att avsluta kursen är vårterminen 2023.

Datum och tid för omexaminationer kommer att publiceras i Ladok för en termin i taget. För att komplettera oavslutad kurs (genomföra obligatoriska och examinerade moment som laborationer) behöver du ansöka om omregistrering. Ansökan görs via Farmaceutiska fakultetens blankettsida (länk) före terminsstart. Behöver du endast skriva tenta behöver du inte vara omregistrerad, anmäl dig som vanligt när tentamensanmälan publiceras på Ladok.

För VT22 är deadline för att ansöka om omregistrering den 16 januari.

Planerade omtentor: Planerade tentamenstillfällen och dess datum kommer att synas i Ladok.

Om du saknar intresse av att avsluta kursen bör du meddela kursadministratör (kursadmin@ilk.uu.se) som då kan lägga in avbrott på kursen i Ladok.

Mer information om beslutet om utfasning finns på följande länkar:

Om du läst kurser inom Receptarieprogrammet  //  Om du läst kursen som fristående kurs.

Kontakta gärna någon av studeivägledarna om du har fler oavslutade kurser.

  

Navigation/genväg

Ladok sv.jpg startsida-kontakt.png Puff.png

startsida-institutionen.png startsida-regler 2.png startsida-kursvardering.png

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum