Kursöversikt

Uppdaterad information, 27 januari:

HELA Antropologi B1 ges på zoom

Tyvärr gör pandemin, att hela denna kurs kommer att behöva ges enbart över zoom. En bra sak, är dock att vi kan slippa de udda föreläsningstiderna som vi tidigare tilldelats.

Föreläsningarna ges på zoom, måndagar och tisdagar, alltid klockan 10.15-12.00, och alla seminarier genomförs på fredagar, alltid klockan 13.15-15.00.

Zoom, föreläsningar: https://uu-se.zoom.us/j/65052794780

Zoom, seminarier: https://uu-se.zoom.us/j/65731776272

Nedan information har uppdaterats.

---

Välkomna till "Antropologi i tid och rum: en idé- och teorihistorisk översikt" (kulturantropologi B1, 7.5 hp)

Kursöversikt

Kursen Antropologi i tid och rum startar den 17/1 kl 10.15-12.00. I denna kursöversikt kan du läsa om kursens upplägg och litteratur, och ta del av det preliminära schemat. Du kan även läsa om hur du kan förbereda dig inför kursstart.

Kursansvarig lärare är Sverker Finnström. Macario Lacbawan undervisar också på kursen. Oscar Pripp är studierektor för grundutbildningen, och Angelika Holm är institutionens kursadministratör. Vi kan hjälpa till om ni har frågor.

Denna delkurs, som även kan läsas som fristående kurs, erbjuder en idé- och teorihistorisk översikt som ger fördjupade kunskaper i den historiska utvecklingen av antropologisk teoribildning. Antropologins analysmetoder, som det jämförande perspektivet, diskuteras i relation till ämnets olika teorier. Relationen mellan empiri och teori belyses.

Kursen är planerad med föreläsningar på måndagar och tisdagar, kl. 10.15-12.00. Veckorna avslutas med uppföljande seminarier på fredagarna, klockan 13.15 till 15.00. All undervisning har ställts om till zoom. 

Litteraturen består av två böcker. Erickson & Murphys Readings for a history of anthropological theory består av originaltexter är kursens referensverk och huvudkälla. Den andra kursboken, A history of anthropological theory, av samma författarpar, erbjuder en pedagogisk introduktion och översikt till kurstemat, och är en guide i läsningen av originaltexterna. Fullständiga referenser finner ni nedan.

Vi har ingen annan obligatorisk kurslitteratur utöver Erickson & Murphys två böcker, men Thomas Hylland Eriksens What is anthropology? från A-kursen i kulturantropologi, kan vara till stor hjälp även på denna kurs.

Vi vill betona vikten av att ni förbereder er inför varje undervisningstillfälle och följer de schemalagda aktiviteterna. Under föreläsningarna kommer vi att lägga vikt vid att identifiera styrkor och svagheter i olika teoretiska perspektiv, så att ni själva kan lära er att tillämpa specifika teorier och också se att ingen teori kan förklara allt. Vi kommer även att behandla teorierna utifrån ett idéhistoriskt perspektiv, som uttryck för tidsandan. Vår ambition är att ni ska kunna identifiera svagheter men även förtjänster med äldre tiders teorier, samtidigt som ni ska fördjupa er förståelse av de antropologiska teoriernas relation till etnografi och antropologins metoder och empiriska inriktning. Under föreläsningarna kommer vi även att diskutera hur äldre teorier skiljer sig åt från de teoretiska perspektiv som används idag. Samtidigt tycks dagens teorier ha sina egna svagheter. Till skillnad från tidigare teoribyggens holistiska anspråk tycks antropologin idag fokusera på avgränsade aspekter av det mänskliga livet. Eller vad innebär egentligen holism och tonvikten på sammanhanget? Är helheten större än summan av delarna?

Ni kommer att delas upp i mindre seminarie- och skrivgrupper. Inför varje seminarium ska ni formulera korta texter och/eller frågor. Vi läser varandras texter innan seminarierna, och frågorna ska ni ha med er till seminarierna. Liksom seminarierna är dessa förberedande uppgifter obligatoriska men de kommer inte att betygssättas. 

Kursen ger er möjlighet att läsa, tala och skriva antropologi på engelska. Två av fyra seminariegrupper kommer att hållas på engelska, en inbjudan att tillsammans och mer systematiskt men fortfarande informellt göra antropologi på engelska. Även om en del av kursinstruktionerna, vissa föreläsningar och två seminariegrupper är på engelska, kan ni alltid välja att skriva och tala svenska på denna kurs.

Kursen avslutas med en hemtentamen som betygssätts. Denna ska ni skriva individuellt utifrån givna instruktioner och ramar.

Kurslitteratur

Erickson, Paul A. & Liam D. Murphy. 2017. A History of Anthropological Theory, Fifth Edition. Toronto: University of Toronto Press

Erickson, Paul A. & Liam D. Murphy (red). 2017. Readings for a History of Anthropological Theory, Fifth Edition. Toronto: University of Toronto Press.

Undervisningen är planerad utifrån denna femte upplaga (vissa bokhandlare skriver 2016 som utgivningsår för denna upplaga). Båda dessa böcker finner ni på Karin Boye-biblioteket och på Carolina. Vi rekommenderar att ni införskaffar egna exemplar av dessa böcker, då universitetsbibliotekets fem uppsättningar bara finns för kortlån. Titlarna finns på bokhandeln, i butik och via näthandlarna. Kolla till exempel campusbokhandeln på nätet, som har en filial i Uppsala och som förmedlar begagnad kurslitteratur, eller studentapan och bookis som också förmedlar begagnad kurslitteratur via nätet. Det finns även en FB-grupp som förmedlar antropologisk kurslitteratur i Uppsala och Stockholm ("Kurslitteratur inom Antropologi och Etnologi köpes, säljes & bytes!").

Läsinstruktioner inför kursstart den 17/1 2022

Av erfarenhet vet vi lärare att antropologi B1 är inspirerade men samtidigt läs- och informationstung. Det är därför viktigt att ni bekantar er med böckerna redan innan kursstart. Mer specifikt behandlar första veckan följande texter som alla ska läsa:

A history of anthropological theory: Del 1, s. 1-64.

Readers for a history of anthropological theory: Del 1, kapitel 1-9, med fokus på Tylor (kapitel 2), Durkheim (kapitel 7) och Weber (kapitel 8)

Dokumentärer (komplementet till kurslitteraturen)

Ni kan även förbereda er inför kursstart genom att titta på några klassiska dokumentärer som finns på YouTube. Dessa filmer har flera år på nacken, men de tar upp frågor och teman som vi även kommer att behandla i undervisningen.

"Strangers abroad: Off the verandah” (en film om Malinowski)

”Strangers abroad: The shackles of tradition” (en film om Boas)

”Strangers abroad: Strange beliefs” (en film om Evans-Pritchard)

"Strangers abroad: Coming of Age" (en film om Mead)

”Margaret Mead and Samoa” (en film om Mead)

Översiktsschema (all undervisning inkl seminarier ges på zoom)

17-jan 10.15-12.00, föreläsning 1: Introduktion + tidigt antropologi, och antropologi under 1800-talet.

18-jan 10.15-12.00, föreläsning 2: Antropologi under 1800-talet och tidigt 1900-tal.

21-jan 1 13.15-15.00, seminarium 1: Antropologi under 1800-talet och tidigt 1900-tal                                                                

24-jan 10.15-12.00, föreläsning 3: Kulturantropologi under 1900-talet

25-jan 10.15-12.00, föreläsning 4: Kulturantropologi under 1900-talet

28-jan 13.15-15.00, seminarium 2: Kulturantropologi under 1900-talet

31-jan 10.15-12.00, föreläsning 5: Socialantropologi under 1900-talet

01-feb 10.15-12.00, föreläsning 6: Kulturantropologi under 1900-talet

04-feb 13.15-15.00: seminarium 3: En preliminär sammanfattning av antropologin som vetenskap under 1900-talet

07-feb 10.15-12.00, föreläsning 7: Antropologisk postmodernism och samtida inriktningar

11-feb 13.15-15.00, seminarium 4: Sammanfattning, mindmap (tanke/minneskarta). Hemtentamen lämnas ut.

18-feb 15.30: deadline, hemtentamen.

(21-feb: moment B2 börjar)

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum