Kursöversikt

Välkommen till kursen Etnologi A 30 hp HT2022!

Du som läser Etnologi A helfart på distans har tillgång till denna samlingsplats i Studium. Kursen består av fyra delkurser på vardera 7,5hp som läses efter varandra.  Varje delkurs har sitt eget "e-klassrum" i Studium där undervisningen äger rum. Ni läser delkurserna tillsammans med studenter som valt dem som enstaka kurser.

Varje delkurs har  två fasta chattar varje vecka, vilket innebär att ni chattar varje tisdag och torsdag, båda dagarna klockan 10.00-12.00. Enstaka avvikelsen kan förekomma. Chattarna äger rum i Zoom. De ses som seminarier och är obligatoriska. Om ni måste utebli från en enstaka chatt får ni läsa den i efterhand, sammanfatta den och lägga till egna kommentarer/reflektioner. De egna kommentarerna är viktiga, så glöm inte dem. En sida brukar vara lagom att skriva som en kompletteringsuppgift om du missat en chatt. Det går inte att att ersätta ett aktivt deltagande i chattarna med endast sammanfattningar.

Se till att du har en fungerande dator för att kunna chatta, hämta hem och ladda upp filer samt att du kan lämna in dina uppgiftssvar i doc, docx eller som pdf. Då kan alla öppna dem. En viktig del av vår pedagogiska idé handlar om att vi kunskapar tillsammans. Då är det bra att ta del av varandras uppgiftssvar, som inte sällan har formen av små undersökningar av världen omkring oss. Läs vidare om vår pedagogik och andra viktiga saker under "Läs detta först" i delkursernas "e-klassrum" i Studium. Har ni allmänna frågor om kursen? Ställ dem under "Frågor till läraren", som finns i alla e-klassrum, även i detta, så kan alla ta del av både frågorna och svaren. Vill du fråga något av mer individuell karaktär är det bättre att maila direkt till berörd lärare.

Carina Johansson är kursansvarig för hela A-kursen, liksom för A1 och nås på carina.johansson@etnologi.uu.se
Maryam Adjam ansvarar för A2 och A4. Hennes adress är maryam.adjam@etnologi.uu.se
Camilla Asplund Ingemark är ansvarig för A3. Hon nås på camillaasplundingemark@etnologi.uu.se  
Vår studieadministratör är Cecilia Howe cecilia.howe@uadm.uu.se

Etnologi handlar om att studera människor som kulturvarelser och etnologer ägnar sig gärna åt komplexa samtida och historiska sammanhang. Folkloristik är en gren av etnologi där fokus ligger mer på berättande och på expressiva former. Sammantaget är kulturella konstruktioner och föreställningar viktiga för etnologer liksom ett kritiskt förhållningssätt.

För att komma in i delkursernas e-klassrum (=samläsningstillfällen) går du tillbaka till Studium där de olika delkurserna finns.

Kursen startar vecka 35 och pågår till och med vecka 2 (29 augusti - 15 januari)

Etnologi och folkloristik - en introduktion 7,5 hp (A1)
Samhällsomvandling och social organisation. Nationsbygge och kulturell identitet 7,5 hp (A2)
Föreställningsvärldar: magi, religion och folklig läkekonst 7,5 hp (A3)
Att göra etnologi och folkloristik: kulturarv och turism 7,5 hp (A4)

Meddela oss om det är något som inte fungerar optimalt, så vi kan åtgärda det snabbt.

Klicka på "Moduler" i menyn här till vänster, så får du fram mera information.

Återigen, varmt välkommen till kursen!
Carina, Maryam och Camilla

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum