Kursöversikt

Kursens startsida

Denna kurs är pausad, och enbart komplettering av ej godkända moment erbjuds


Den här kursen gavs för sista gången innan pausning vårterminen 2022. Omexaminationer kommer erbjudas en gång per termin under fyra terminer med start hösten 2022. Sista tillfället att avsluta kursen är vårterminen 2024.

Datum och tid för omexaminationer kommer att publiceras på kursens Studium-sida (redovisningar, laborationer osv.)/i Ladok  (tentamina) för en termin i taget. För att komplettera oavslutad kurs (genomföra obligatoriska och examinerade moment som laborationer) behöver du ansöka om omregistrering på kursen. Ansökan görs via Farmaceutiska fakultetens blankettsida (länkLänkar till en extern sida.) före terminsstart. Behöver du endast skriva tenta behöver du inte vara omregistrerad, anmäl dig som vanligt när tentamensanmälan publiceras på Ladok.

För HT22 är deadline för att ansöka om omregistrering den 28 augusti.

 

 

Ansökan om omregistrering på kursen

Ska göras före kursstart, via webformuläret som du ser i länken. Omregistrering sker i mån av plats några dagar efter kursstart, och i turordning efter när ansökan inkom.

 

Planerade omtentor: Planerade tentamenstillfällen och dess datum kommer att synas i Ladok.

 

Kursledare: Sofia Nilsson (sofia.nilsson@ilk.uu.se), Institutionen för läkemedelskemi

Kursadministratör: Marie Ringmar (kursadm@farmbio.uu.se), Institutionen för Farmaceutisk Biovetenskap 

 

Information om covid-19:

Håll dig uppdaterad vad som gäller vid Uppsala universitet angående covid-läget.

https://www.uu.se/student/rekommendationer-om-coronaviruset/

Mer detaljerad information om hur olika undervisningsmoment kommer genomföras kommer i samband med kursstart.

 


Navigation/genväg

Farmfak_Ladok.png startsida-kontakt.png Puff.png

startsida-institutionen.png startsida-regler 2.png startsida-kursvardering.png

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum