Kursöversikt

Varmt välkommen till Introduktionskursen som du läser den första terminen av kandidatprogrammet Kultur, samhälle och etnografi (KuSE), en utbildning som kombinerar ämnena kulturantropologi och etnologi. 

Syftet med Introduktionskursen är att ge dig en introduktion till kulturantropologins, etnologins och folkloristikens respektive ämneshistoria, synsätt, vetenskapliga terminologi och praktik, samt kunskapsområden. Kursen ger också kunskaper om etnografisk metodologi och metodik.

Susann Baez Ullberg är samordnare för programmet och även kursansvarig för denna inledande kurs.

Introduktionskursen (30hp) består av följande delkurser som var och en omfattar 7,5 hp:

2022-08-29 – 2022-09-28 (1)  Perspektiv på kultur och samhälle i teori och praktik [Kulturantropologi A1 & Etnologi A1] (se detaljerad information nedan).
2022-09-29 – 2022-10-30 (2)  Genus och sexualitet [Kulturantropologi A2)]
2022-10-31 – 2022-12-04 (3)  Föreställningsvärldar: tro och ritual [Etnologi A3]
2022-12-05 – 2023-01-15 (4)  Etnografi: Att göra antropologi och etnologi [Kulturantropologi A4 & Etnologi A4]

Undervisningen på Introduktionskursen består av föreläsningar, seminarier och workshops. Det är obligatorisk närvaro vid praktiskt taget samtliga undervisningstillfällen.

Undervisningsmaterialet består av böcker, artiklar, dokument och ibland filmer. Böckerna finns att köpa i bokhandeln och att låna på universitetsbiblioteket. De kan eventuellt finnas att köpa begagnade. Flera av böckerna är e-böcker och finns att köpa på nätet och/eller låna i universitetsbiblioteket. Vår erfarenhet är att leverans kan dröja, så se till att vara ute i god med att införskaffa böckerna så att ni har dem i god tid till start för varje kursmodul! 

Du förväntas läsa all kurslitteratur enligt den instruktion du får av dina lärare och närvara och delta aktivt i undervisningen. Du möter engagerade och kunniga lärare som gör sitt yttersta för att möta dina behov och förväntningar på utbildningen. 

 

***

Perspektiv på kultur och samhälle i teori och praktik (7,5hp)

Under denna första delkurs får du lära dig om kulturantropologins och etnologins grundläggande synsätt och begrepp samt centrala metoder och teoribildningar. Den etnografiska metoden introduceras och ett par praktiska etnografiska fältövningar ingår. 

Här finner du fullständig lista över kurslitteratur. Läs noga så att du kommer väl förberedd till terminsstart! 

 

SCHEMA

Delkursen inleds måndagen den 29 augusti via Zoom enligt följande schema:

Schema för hela delkursen finner du här.

 

Här finns en länk till våra kontaktuppgifter.