Kursöversikt

Kursens startsida

Välkomna till kursen Professionell utveckling 7: Apotekare - utvecklare av nya läkemedel

Kurser i professionell utveckling löper genom hela utbildningen med syfte att stärka studentens professionella identitet och utveckling. Dessa kurser omfattar verklighetsbaserade frågeställningar, vetenskapliga metoder och arbetssätt, samt muntlig och skriftlig kommunikation relaterat till professionen. Kurserna kompletterar övrig färdighetsträning inom programmet och ges i nära anknytning till och parallellt med övriga kurser under terminen. Kurserna avser belysa vikten av integrerad kunskap för att lösa kvalificerade yrkesrelaterade frågeställningar. Genom dessa kurser ges studenten möjlighet att öka sin självkännedom, att träna sin förmåga att arbeta i team samt att reflektera över framtida yrkesroller, etik och professionellt förhållningssätt.

Den här PU-kursen går på apotekarprogrammets 7:e termin, och fokuserar på läkemedelsutveckling. Kursen är nära integrerad med övriga kurser under terminen: Farmaceutisk bioteknologi och immunologi, Tillämpad läkemedelskemi, Läkemedelsanalys samt Galenisk farmaci II. Under kursen får ni bl.a. träna arbete i projektform, diskutera och argumentera kring etiska frågor samt summera och reflektera över era egna färdigheter och professionella utveckling.

 

Kursstart: 29 augusti kl 9:15 i B21 på BMC

 

Registrering på kurs

Webbregistrering på kursen görs via Ladok. https://www.student.ladok.se/student/loggain

Notera att alla som vill läsa kursen själva måste registrera sig inom registreringsperioden 2022-08-22 - 2022-08-29

 

Programinformation om Apotekarprogrammet: https://uppsala.instructure.com/courses/31001

 

Kontaktinformation

Kursansvarig: Jakob Haglöf (jakob.haglof@ilk.uu.se)
Kursadministration: Sandra Bratt och William Lozancic (kursadmin@ilk.uu.se)


Navigation/genväg

Farmfak_Ladok.png startsida-kontakt.png Puff.png

startsida-institutionen.png startsida-regler 2.png startsida-kursvardering.png

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum