Kursöversikt

Kursens startsida

Header.png

Välkommen till kursen i Allmän och organisk farmaceutisk kemi!

 

Kursansvarig: Jonas Rydfjord, institutionen för läkemedelskemi (jonas.rydfjord@ilk.uu.se)

Kursadministratörer: Sandra Bratt och William Lozancic, institutionen för läkemedelskemi (kursadmin@ilk.uu.se, telefon - se kontaktsidan )

Information om receptarieprogrammet finns på Studium: Receptarieprogrammet FRC1Y 

 


Registrering på kursen

Webbregistrering på kursen görs via Ladok: https://www.student.ladok.se/student/loggain (Länkar till en extern sida.)

Notera att studenter som vill läsa kursen själva måste registrera sig inom registreringsperioden för att inte riskera att tappa sin plats på kursen.
Datum för registreringsperioden är: 2022-09-21 - 2022-09-28

 


Omregistrering på kursen

Om du har läst kursen och behöver komplettera obligatoriska moment som t.ex. laborationer så måste du omregistrera dig på kursen. Observera att du eventuellt även måste omregistrera dig på kursen Professionell utveckling 1: Receptarien som läkemedelsspecialist (3AP101). Länk till webbformulär för omregistrering finns under blanketter programsidan på Studium.

Notera att ansökan om omregistrering ska göras före kursstart (2022-09-28).
Sent inkomna ansökningar kommer inte att hanteras.

För att skriva någon av tentamina på kursen krävs inte omregistrering, men anmälan till tentamen via Ladok ska ske senast 12 dagar innan skrivningsdatumet.

 


Information

Länk till kursens schema HT 2022 i TimeEdit.  OBS: schemat kan komma att uppdateras.

Registrering på kurs: Webbregistrering på kursen görs via LADOK.

Notera att studenter som vill läsa kursen måste själva registrera sig inom registreringsperioden 2022-09-21 - 2022-09-28 för att inte riskera att tappa sin plats på kursen.

Kursstart: 2022-09-28

kl. 10.15-12.00 Introduktion i A1:111a

OBS: Ni läser parallellt PU1-kursen där ni har avsnittet om säkerhet och dokumentation som direkt påverkar denna kurs (ni behöver klara momentet för att delta vid laborationen). Säkerhetsföreläsningen på denna kurs går fredagen den 30/9 kl. 13.15-15.00 i C2:305.

Håll även koll på övriga moment på PU1-kursen. (Tips: sök ut ert program på timeedit för att se parallella kurser samtidigt, länk)

 

Mer information kommer att komma löpande allteftersom nya beslut tas med anledning av de rekommendationer som gäller kring covid-19.

 


Rekommendationer om coronaviruset

Aktuell information går att finna på:

Uppsala Universitets information till studenter

1177 om corona 

 


Förberedelser

Vi rekommenderar repetition av gymnasiekunskaperna innan (eller senast i samband med) terminsstart till receptarieprogrammet.

Är du osäker på dina kunskaper i kemi, svenska och engelska från gymnasiet? Testa dem med hjälp av quizen som finns i modulen Kursinformation (på sidan Introduktion till kursen) och repetera eventuellt gymnasiekemin med hjälp av materialet som finns där.

 


Kursens innehåll

Kursens innehåll (kursmaterial, uppgifter, etc) hittar du under Moduler.

 


Kurslitteratur

Kurslitteratur på kursen är:

  • Chemistry (13:e upplagan) av Chang och Goldsby
  • Aylward and Findlay's SI Chemical Data (7:e upplagan) av Blackman m.fl.
  • Organisk kemi (3:e upplagan) av Ellervik och Sterner
  • Organisk-kemisk nomenklatur: en introduktion till det kemiska språket av Uno Svensson

Skaffa helst de två första böckerna (Chemistry och SI Chemical Data) innan kursen startar!
Tidigare upplagor av kursböckerna kan användas, men i vissa fall stämmer inte sidhänvisningarna riktigt.
Vissa data i tidigare versioner av SI Chemical Data är annorlunda.

 


Anmälan till tentor

Vänligen notera att ni själva måste anmäla er till varje tentamen via Ladok inom anmälningsperioden för att kunna få skriva dessa. När anmälningsperioden har stängt (12 dagar innan tentamen) läggs inga studenter till i efterhand.
Tentamensanmälan görs via Ladok (inloggningssidan till Ladok hittar du på kursens startsida under ”Navigation/genväg”).
Avanmäl dig från tentamen om du ångrar dig och inte ska skriva tentamen.

Vem ska jag kontakta?

Som ny student vid Uppsala Universitet kan det vara svårt att veta hur universitetet är organiserat och vem man ska kontakta vid eventuella frågor.
Denna korta film förklarar universitetets organisation:


(Klicka här för att komma till videon på MedFarm Play istället)

Kontaktinformation till de som du främst kan behöva kontakta i samband med kursen finns under Kontakt nedan. 

 


Navigation/genväg

Farmfak_Ladok.png Startsida - Kontakt.png Startsida - PUFF.png

Startsida - Institutionen.png Startsida - Regler.png Startsida - Kursvardering.png

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum