Kursöversikt

Välkommen till kursen Att göra etnologi och folkloristik - migration och urbanitet

Delkursen ger en orientering i etnologiska och folkloristiska metoder, teoretiska perspektiv och begrepp inom forskningsfältet urbanitet. Parallellt med fördjupning i aktuell etnologisk forskning om urbanitet, kommer praktiskt tillämpning av etnografi att belysas genom arbete med en egenhändigt framtagen projektplan. Delkursen fokuserar därmed den etnologiska arbetsprocessen från forskningsfråga till färdig projektplan med utgångspunkt i erfarenheter av rum, plats och rörelse. 

Undervisningen sker i huvudsak på Campus Engelska parken och består av föreläsningar, seminarier och övningsuppgifter. Den startar måndagen den 5 december kl. 13.15-15 i sal IV i universitetshuset.

Delkursens mål och innehåll 

Instruktion projektplan och examinering

Betygsnivåer och kriterier

 

Kontaktuppgifter

Kursansvarig lärare: Annie Woube (annie.woube@etnologi.uu.se)

Lärare: Carina Johansson (carina.johansson@etnologi.uu.se)

Kursadministratör: Angelika Holm (angelika.holm@antro.uu.se)

Studierektor: Oscar Pripp (oscar.pripp@etnologi.uu.se)

 

 

 

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum