Kursöversikt

Tommy Kuusela Arkivbild.jpg

Foto: Tommy Kuusela, ISOF

 

Välkommen till delkursen

Etnologisk uppsats (Etnologi B4)

 

Under kursens fem veckor kommer Du bland annat att få: 

genomföra en självständig övningsuppgift i form av en mindre etnologisk uppsats. Kursen syftar till att utveckla förmåga till vetenskaplig problemformulering och analys, tillämpa etnologiska arbetsmetoder och tekniker under fältarbete, samt i skrift presentera och diskutera ett eget insamlat forskningsmaterial. Även deltagande i uppsatsventilering ingår, då Du ska diskutera och försvara den egna studien, samt genomföra en opposition på en annan students uppsats. (ur kursplan Etnologi B). 

Undervisningen består av föreläsningar, grupphandledning och individuell handledning. Vi ses på introduktionsföreläsningen måndagen den 5 december kl. 8.15-10 i sal 2-1077.

Kursmål och upplägg

Examination och betygskriterier

Kontaktuppgifter: 

Delkursansvarig lärare: Annie Woube (annie.woube@etnologi.uu.se)

Kursadministratör: Angelika Holm (angelika.holm@antro.uu.se)

Studierektor: Oscar Pripp (oscar.pripp@etnologi.uu.se)

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum