Kursöversikt

Bilden visar en fotbollsmatch i höglandet i södra Peru och är tagen av antropologen Susann Baez Ullberg som gjorde etnografiskt fältarbete där 2016Välkommen till kursen Tänk som en antropolog! En introduktion som presenterar ämnet antropologi, vad antropologer studerar och hur de gör det.

Den här kursen läser du antingen som en delkurs i Kulturantropologi A 30 hp, som en fristående kurs om 7,5 hp eller som del i KuSE-programmets introduktionskurs.

Kursen kommer att ledas och undervisas av Carl Rommel. Kontakta honom om något är oklart.

 

Kursstart

Kursens inleds måndagen den 29 augusti kl 13:15-14:00 med upprop och kursintroduktion. Senare samma eftermiddag följer en gemensam kursstart för alla studenter på denna kurs, KuSE-programmet och Etnologi A1 kl 14.15-16:00. Undervisningen den första dagen kommer att bedrivas online, via Zoom.

Detta är länken för vårt upprop: https://uu-se.zoom.us/j/66686054279.

Denna länk gäller för den gemensamma terminsstarten: https://uu-se.zoom.us/j/69613904154.

All annan undervisning senare under kursen kommer ske på plats i och ikring Campus Engelska parken.

 

Tänk som en antropolog! En introduktion

Kursen är en introduktionskurs som har som syfte att ge en överblick av vad ämnet handlar om, exempel på vilka frågor antropologer ställer och hur de går tillväga för att förstå människor och samhällen. Du kommer bland annat få lära dig antropologins grundläggande begrepp för att analysera kulturell variation, sociala skillnader och mänsklig mångfald. Du kommer också att få veta vad etnografi och fältarbete är. Kursen fokuserar på aktuell forskning men ger också en översikt av ämnets historia för att förstå dess teoretiska och metodologiska utveckling tills idag.

Kursen kommer ha schemalagd undervisning två gånger i veckan under fyra veckor. Som student förväntas du läsa kurslitteraturen för varje undervisningstillfälle i förväg och komma förberedd så du kan diskutera texterna på seminarierna. I början av varje vecka kommer du att få instuderingsfrågor för kursmaterialet som vi kommer att använda som diskussionsunderlag den veckan. På så sätt kommer du att kunna tillgodogöra dig undervisningen på bästa sätt. Att närvara vid samtliga seminarier är obligatoriskt. 

Kursen examineras genom en hemtentamen som du får ungefär en vecka på dig att skriva och lämna in.

Schemat 

 

Litteratur

Kursmaterialet består av huvudsakligen av dessa fyra böcker.

Eriksen, Thomas H. (2017) What is Anthropology? Pluto Press.

Kulick, Don (2018) A Death in the Rainforest: How a Language and a Way of Life Came to an End in Papua New Guinea. Algonquin Books. 

Reese, Ashanté M. (2019) Black Food Geographies: Race, Self-Reliance, and Food Access in Washington D.C. The University of North Carolina Press.

Rommel, Carl (2021) Egypt's Football Revolution: Emotion, Masculinity, and Uneasy Politics. University of Texas Press.

 

Böckerna ska du skaffa i god tid innan kursstart antingen genom att låna dem på universitetsbiblioteket eller genom att köpa dem i bokhandeln. Vi förväntar oss att du tar del av kurslitteraturen i samma takt som vi tar upp den på lektionerna. Det blir mycket lättare för dig att tillgodogöra dig undervisningen då. Vi inleder första veckan med Kulicks bok A Death in the Rainforest. Den kan du låna som e-bok på universitetsbiblioteket och börja läsa redan innan kursen börjar. 

Min bok (Rommel) kommer att finnas tillgänglig att låna som e-bok på universitetsbiblioteket i mitten av augusti.

 

Vi ses i höst!

Carl

Här finns en länk till våra kontaktuppgifter.