Masterprogram i folkhälsa

Masterprogram i folkhälsa

Välkommen till Masterprogram i folkhälsa!

Masterprogrammet i folkhälsa vid Uppsala universitet vänder sig till dig som vill arbeta eller redan arbetar med folkhälsofrågor inom kommun, region, myndigheter och enskilda verksamheter. Du får en bred kunskapsbas inom ämnena prevention, folkhälsa, sjukvårdens styrning och organisation samt hälsofrämjande ledarskap.

 

 

Programöversikt

Klicka på kursnamn för mer information om kursen.

Terminsvecka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Termin 1

3FV318 Folkhälsovetenskap i tiden, 15 hp 3FV378 Beteendemedicin med tillämpningar inom livsstilsrelaterad ohälsa, 7,5 hp
3FV372 Kost, nutrition och folkhälsa 7,5 hp
Termin 2
3FV386 Forskningsdesign och metod inom folkhälsoområdet, 15 hp  3FV377 Etik och folkhälsa, 7,5 hp 
3FV387 Epidemiologi, 7, 5 hp
Termin 3
3FV371 Hälsofrämjande ledarskap, 15 hp
3FV186 Samhällsinterventioner, 7,5 hp 3FV172 Hälso- och sjukvårdens styrning och organisation, 7,5 hp
Termin 4
3FV379 Examensarbete i folkhälsovetenskap, 30 hp