Kursöversikt

Kursens startsida

Välkomna till kursen Läkemedel vid graviditet och amning!

Kursstart: 2021-11-01

Du måste själv webbregistrera dig på Studentportalen via länken: https://studentportalen.uu.se/portal/portal/uusp/student/student-course?uusp.portalpage=true&toolMode=studentUse&entityId=195347

Registreringsperiod: webb 2021-10-01 - 2021-11-01 .

Tentamen: 2022-01-15 

Omtentamen: 2022-03-12

Kursledare: Michael Stigson, Institutionen för Farmaceutisk Biovetenskap (michael.stigson@farmbio.uu.se)

Kursadministratörer: Marie Ringmar och Britta Wallskog, kursadm@farmbio.uu.se 

Ansökan om omregistrering - Ska göras före kursstart, via länkat webformulär. Omregistrering sker i mån av plats några dagar efter kursstart, och i turordning efter när ansökan inkom.

Information om kursens upplägg

 

Om kursen:

Kvinnor kan av olika anledningar behöva använda läkemedel under graviditet och amning, vilket innebär en speciell situation för kvinnan samt förskrivare och vårdpersonal eftersom risken ska vägas mot behovet av läkemedlet. Vad finns det för risk för mamman om läkemedlet inte används? Vad finns det för risk för barnet om moderns sjukdom inte behandlas? Vad finns det för risk för barnet om läkemedlet används? Ett problem i sammanhanget är att informationen om fosterskadande effekter på människa för flera läkemedel är för bristfällig för att tillförlitligt bedöma risken för fostret. Nya läkemedel tas också i bruk, där säkerhetsbedömningen enbart baseras på djurexperimentella försök.

Kursen ska ge kunskaper om nytta/riskbedömning av läkemedel under graviditet och amning. Hur testas nya läkemedelssubstansers säkerhet och hur övervakas säkerheten hos godkända läkemedel? Kursen är lämplig för dig som är intresserad av riskbedömning och läkemedelssäkerhet. Vi kommer att ha ett grundläggande perspektiv som ger förståelse om uppkomsten av fosterskador och andra utvecklings- och reproduktionstoxiska effekter. Vi tar upp specifika känslighetsperioder under fosterutvecklingen samt kända/föreslagna mekanismer för störd utveckling orsakad av fosterskadande läkemedel. Vi kommer även att ha ett mer tillämpat perspektiv som berör reproduktionstoxikologiska studier på djur och klassificering av läkemedel med avseende på risk med användning under graviditet.


Navigation/genväg

Farmfak_Ladok.png startsida-kontakt.png Puff.png

startsida-institutionen.png startsida-regler 2.png startsida-kursvardering.png

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum