LOGOPEDPROGRAMMET

LOGOPEDPROGRAMMET

900Banner_left_wide_r.png

Välkommen till programmets egen sida

Studentfrågor

 • FAQ
 • Tillsatta poster inom LSRU
 • Vem ska jag fråga?

Blanketter, bland annat ...

 • Omprövning av betyg
 • Studieuppehåll och avbrott
 • Tillgodoräknande av kurs

VFU

Alla dokument du behöver inför, under och efter VFU inklusive VFU-blanketter. Kursplanen och klassens placeringar hittar du på vfu-kursens kurssida i Studium och där gör du också din inlämning av SWOG.

Barnobservationer

Här finns all information samlad kring barnobservationerna. De hör till LY-kursen men enklare att organisera allt på ett ställe.

Examination

Allt du behöver veta om examination inklusive omtentaschema.

Viktiga programdokument, bland annat ...

 • Behörigheter inom programmet
 • Obligatorisk närvaro
 • Studiehandboken
 • Översiktsschema och vfu-schema

Policydokument

 • Arbetsvillkor (funktionsnedsättning, föräldrapolicy, lika villkor mm)
 • Examination (fusk, plagiat, rutiner mm)

Transkriberingsövningar

Här finns transkriberingsövningar som du när som helst kan testa och öva på. Till varje uppgift finns ett facit. Dels är det transkriberingsövningar på enstaka ord (lätt, medel och svår nivå) och dels på meningar (lätt, medel och svår nivå).

Kursvärderingar

Termin 1 Termin 2 Termin 3 Termin 4
Termin 5 Termin 6 Termin 7 Termin 8

Övrigt