Kursöversikt

Kursens startsida

Välkomna till kursen Grundläggande farmaceutisk vetenskap!

Kursen startar 2021-08-30 på zoom kl 13.15 https://uu-se.zoom.us/j/65451406506. Kursen läses parallellt med Professionell utveckling 1: Apotekare-samhällets läkemedelsexpert

Registrering: Webbregistrering 2021-07-29--2021-08-19

Undervisning: På grund av den rådande situationen med covid-19 så kommer vissa moment att ges digitalt på distans och andra på plats (campus BMC). Samtliga föreläsningar kommer att vara digitala, antingen "live" på Zoom eller som inspelade föreläsningar i lärplattformen Studium. Undervisningsmomentet PBL kommer däremot att ske på plats på BMC i Uppsala, första tillfället på plats är 2 september. För att ni ska kunna tillgodogöra er kursen på bästa sätt rekommenderas det att ni har en fungerande webbkamera och mikrofon.

Kursledare: Alfhild Grönbladh (alfhild.gronbladh@farmbio.uu.se), institutionen för farmaceutisk biovetenskap 

Kursadministratör: Marie Ringmar och Britta Wallsten, kursadm@farmbio.uu.se 

Länk till programsida

Länk till beställning av labbrock och skyddsglasögon

Tentamen: 2021-09-13 Obligatorisk anmälan via Ladok senast 12 dagar innan tentan. Tentamen ges på Bergsbrunnagatan 15, sal 2. 

Omtentamen: 2021-10-23

Ansökan om omregistrering - Ska göras före kursstart, via länkat webformulär. Omregistrering sker i mån av plats några dagar efter kursstart, och i turordning efter när ansökan inkom.

Obs! Eftersom det kan göras ändringar i schemat när det gäller t.ex. PBL-grupperna, kontrollera alltid i TimeEdit-schemat vad som gäller för din grupp.

Kurslitteratur: Den obligatoriska kurslitteraturen på denna kurs finns tillgänglig online som e-bok via universitetsbiblioteket (Rang and Dale's pharmacology) samt tillgängliga online (fass.se respektive lakemedelsboken.se) och behöver därmed ej köpas.

Med anledning av Covid-19

Vi uppmanar er alla att ta del av aktuell information på:

https://www.uu.se/student/rekommendationer-om-coronaviruset/ (Länkar till en externa sida.)

Om du är smittad: För att underlätta smittspårning och minska risken för smittspridning ska du i första hand kontakta kurs- eller programansvarig på din utbildning/institution.


Navigation/genväg

startsida-kursplan.png startsida-kontakt.png Puff.png

startsida-institutionen.png startsida-regler 2.png startsida-kursvardering.png

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum