Kursöversikt

Kursens startsida

Välkomna till kursen!

 

Kursinnehåll: Kursen är huvudsakligen inriktad på grundläggande principer och metoder för läkemedelsanalys med applikationer inom både kvantitativ och kvalitativ analys. Utöver detta inriktar sig kursen på att belysa grundläggande mätosäkerhet såsom riktighet och precision i mätdata t.ex. vid validering.  Vidare introduceras viktiga tekniker för analys av läkemedel med fokus på vanligt förekommande separations- (gas- och vätskekromatografi, vätske-vätskeextraktion samt kapillärelektrofores) och detektionstekniker (UV/VIS-, fluorimetri och atomspektroskopi) samt förståelse för metodkonstruktion. Kursen kommer även applicera de teoretiska kunskaperna i form av laborativa moment.

 

Följande litteratur används på kursen (i tillägg till föreläsningshandsouts och dylikt):

 

 

Kursstart: 2021-11-22, kl 09:15. Föreläsningshandout för kursintroduktionen hittar ni under modulen "Kursintroduktion" (synlig för studenter som är regustrerade på kursen).

Obligatoriska moment: Alla moment som rör laborationen (introduktion & laboration). Närvaro kommer att kontrolleras vid labbintroduktion, och det är endast om du har deltagit i labbintroduktionen som du är behörig att delta i laborationen på kursen.

Länk till kursens schema VT 2021 i TimeEdit:

https://cloud.timeedit.net/uu/web/schema/riqf7QY06ZXZ1QQy887Q30o066Z6567YZ040551Q9Yo9Qgq0.html

 

Omregistrering på kursen

Om du har läst kursen och behöver komplettera obligatoriska moment som t.ex. laborationer så måste du ansöka om att omregistrera dig på kursen före kursstart. Mer information och samtliga blanketter finns på programsidorna.  

 

Ansökan om omregistrering ska göras före kursstart. Sent inkomna ansökningar kommer inte att hanteras. För att skriva enbart tentamina på en kurs krävs inte omregistrering.

 

Anmälan till tentamen ska göras via Ladok senast 12 dagar innan skrivningsdatumet. Notera att du själv måste anmäla dig till tentan i tid. När anmälningsperioden har stängt läggs inga studenter till i efterhand. Tentamensanmälan görs via Ladok (inloggningssidan till Ladok hittar du på kursens startsida under ”Navigation/genväg”).

Du kan söka fram och se alla kurser och deras schema/datum för kursstart på www.schema.uu.se.

 

Apotekarprogrammet FAO2Y:

https://studentportalen.uu.se/portal/portal/uusp/student/student-program?uusp.portalpage=true&toolMode=studentUse&entityId=135638

 

Kontaktinformation

Kursansvarig: Sofia Nilsson (sofia.nilsson@ilk.uu.se)
Kursadministration: Sandra Bratt och William Lozancic (kursadmin@ilk.uu.se)


Navigation/genväg

Farmfak_Ladok.png startsida-kontakt.png Puff.png

startsida-institutionen.png startsida-regler 2.png startsida-kursvardering.png

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum