Kursöversikt

Farmaceutisk fysikalisk kemi 3FC065

Välkommen till kursen Farmaceutisk fysikalisk kemi

Kurstart den 1 oktober kl 8:15-9:00 med praktisk kursinformation. Introduktionen är planerad att ges på campus, i sal B22 på BMC.

  • Webregistrering sker via Ladok. Notera att studenter som vill läsa kursen själva måste registrera sig inom registreringsperioden för att inte riskera att förlora sin plats på kursen. Datum för registreringsperioden är 2021-09-24 till 2021-10-01.
  • Kursens föreläsningar, seminarier och laborationer är planerad att ges på campus. Man kan dock tvingas att byta till distansundervisning via Zoom med kort varsel. Håll dig uppdaterad här vid hemsidan.
  • Handouts till föreläsningar, seminarieuppgifter, övningsuppgifter, länkar till inspelade moment, mm., finns under "Moduler".

 

Kursansvarig: Víctor Agmo Hernández, victor.agmo@ilk.uu.se

Kontakta kursansvarig för frågor om kursen och kursinnehållet.

Kursadministratör: William Lozancic, Institutionen för läkemedelskemi, kursadmin@ilk.uu.se


 Tentamen: 27 Oktober  Kl. 8.00 - 15.00

  • Hemtentamen i Inspera.

  • Om du har frågor om tentamen, kontakta kursadministrationen. E-post: kursadmin@ilk.uu.se

Omtentamen: 11 December 2021, kl. 8.00 - 14.00 (salstentamen)

Tentaanmälan görs via Ladok : https://www.student.ladok.se/student/loggain


Den kurslitteratur du kommer att behöva på kursen är:

  • Kronberg, B.; Wall, S., Yt och Kolloidkemi. Studentlitteratur ISBN 978-91 44 03821 6
  • Aylward, G. H., Findlay, T. J. V.: SI chemical data. 5. ed. : Milton, Qld . b Wiley, c cop. 2002 : Wiley, cop. 2002 xiv, 202 s. ISBN: 0 470 80044 5. Libris: 8467871

Inte obligatorisk stödlitteratur:

  • Atkins, P. W, Physical Chemistry for the Life Sciences: Oxford University Press, 2010, 2nd Edition. ISBN: 9780199564286 (eller senare utgåvor av samma bok).
  • Aulton, M. E., Pharmaceutics. The Science of Dosage Form Design: Churchill Livingstone (senaste utgåvan). (Används på kursen Galenisk Farmaci).

Navigation/genväg

Ladok sv.jpg startsida-kontakt.png Puff.png

startsida-institutionen.png startsida-regler 2.png startsida-kursvardering.png

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum