Kursöversikt

Kursens startsida

Välkomna till fördjupningsprojektskursen i farmakologi!

Kursstart: 2021-08-30 (se schema). 

Kursen inleds med en obligatorisk, fakultetsgemensam, introduktion. Schema med Zoom-länk kan du hitta här: Farmfak introdag HT21_aug.pdf

Dagen därpå (2021-08-31) kl. 13.15-15.00 hålls en kursspecifik introduktion via Zoom (https://uu-se.zoom.us/j/61620292418). 

Kursregistrering: Registrering sker vid kursstart efter en slutgiltig behörighetskontroll genomförts. 

Kursledare: Fredrik Jernerén, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
(fredrik.jernerén@farmbio.uu.se)

Kursadministratör: Emelie Jonsson, Inst. för farmaceutisk biovetenskap (kursadm@farmbio.uu.se).

 

Undervisningen kommer att bedrivas i huvudsak i form av handledning, vilket kan ske på distans. Vissa moment planeras i dagsläget ske på campus under förutsättning att inte smittläget försämras och restriktionerna förändras. Vi följer rektors beslut.

Länk till universitetets sida för studentinformation om covid.

 

Följande moment är obligatoriska i kursen:

  • Deltagande i fakultetsgemensam seminarieserie
  • Muntlig redovisning och opponering
  • Deltagande i Studentsymposium

******************

Har du testats positivt för Covid-19? För att vi ska kunna underlätta smittspårning och minska risken för smittspridning uppmanar jag er alla att ta del av aktuell information på:
https://www.uu.se/student/rekommendationer-om-coronaviruset/ (Länkar till en externa sida.)

Observera att om du har testats positivt ska du i första hand kontakta kurs- eller programansvarig på din utbildning/institution.


Navigation/genväg

startsida-kursplan.png startsida-kontakt.png Puff.png

startsida-institutionen.png startsida-regler 2.png startsida-kursvardering.png

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum