Kursöversikt

Kursens startsida

Välkomna till kursen!

Mitt namn är Faranak Azarbayjani och jag är kursledare och examinator för fördjupningsprojekt/examensarbeten inom toxikologi och läkemedelssäkerhet.  Du kommer antingen att träna på att utföra ett självständigt laborativt forskningsarbete eller att undersöka en fråga med hjälp av den vetenskapliga litteraturen inom toxikologi och läkemedelssäkerhet.

Nedan kommer en kort information om dagen för kursstart som är gemensam för alla inom farmaceutiska fakulteten och det första informationsmötet på institutionen hos oss på toxikologi och läkemedelssäkerhet.

Fakultetens introduktionsdag

Terminen börjar med en gemensam introduktion för alla examensarbetare. Denna dag anordnas av farmaceutiska fakulteten. ”Farmaceutiska fakultetens introduktionsdag inför fördjupningsprojekt”. Denna introduktionsdag är obligatorisk för alla studenter (A9or så väl som studenter från masterprojekt i läkemedelsanvändning). Terminens introduktionsdag är schemalagd till den 30/8-2021 klockan 8:15 på distans via zoom. Schemat finns på studium och bifogas i länken nedan. Zoomlänken finns i dokumentet.

Farmfak introdag HT21_aug-3.pdf download  

Första dagen på institutionen: Allmän information

Ni är sedan välkomna till institutionen för Farmaceutisk Biovetenskap och forskargrupperna inom toxikologi och läkemedelssäkerhet på seminarierummet BMC C4:2, tisdagen den 31/8 klockan 9:00. Tillsammans med min kollega Sofia på biologiska läkemedel kommer vi då gå igenom våra rutiner samt de viktiga interna deadlines för olika inlämningar och redovisningar.

Här kan du se alla formella deadlines för arbetet:

R6-Schema för fakutetsgemensamma kandidatseminarier HT21.Period AB.pdf 

Under moduler finns information om uppgifter du ska göra, inlämningar mm samt tips och trix för laborativt arbete och uppsatsskrivande.

Kontaktuppgifter:

Studierektor för examensprojekt: Faranak Azarbayjani 

Kursansvarig: Faranak Azarbayjani, Faranak.azarbayjani@farmbio.uu.se

Kursansvarig: Sonja Buratovic, Sonja.Buratovic@farmbio.uu.se

Kursamdin nås via epost: kursadmin@farmbio.uu.se Navigation/genväg

Ladok sv.jpg startsida-kontakt.png Puff.png

startsida-institutionen.png startsida-regler 2.png startsida-kursvardering.png

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum