Kursöversikt

Fördjupningsprojekt i biofarmaci, 15 hp 30 aug - 31 okt

 

Välkommen till Fördjupningsprojekt i biofarmaci, 15 hp

Kursstart den 30 augusti med en fakultetsgemensam obligatorisk introduktionsdag för samtliga ämnen. Information om ytterligare fakultetsgemensamma seminarium och institutionsseminarier ges vid introduktionstillfällen.

Registrering sker efter institutionsintroduktionsdagen.

Om du ska göra ditt projekt utomlands och därför inte kan vara med på introduktionsdagarna, meddela kursadministratör på kursadm@farmbio.uu.se omgående.

Projekten löper heltid under terminen och det betyder att ni inte rekommenderas att läsa andra kurser parallellt.

Var vänlig och ta kontakt med kursansvarig om du inte redan har gjort det för att planera projektet.

Viktig information ang Covid-19

Kursansvarig är Hans Lennernäs,  hans.lennernas@farmbio.uu.se  

Kursadministration:
Emelie Jonsson
E-post: kursadm@farmbio.uu.se
Tel: 018-471 4572

Kursexpedition BMC, A3 plan 2
Under period med distansundervisning är kursexpeditionen stängd.

 

Programinformation: Receptarieprogrammet


Navigation/genväg

Ladok sv.jpg startsida-kontakt.png Puff.png

startsida-institutionen.png startsida-regler 2.png startsida-kursvardering.png

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum