Kursöversikt

Kursens startsida

Välkomna till fördjupningsprojekt i farmakognosi och till forskargruppen för farmakognosi!

I forskargruppen för farmakognosi använder vi Slack för daglig kommunikation kring framförallt labb-relaterade meddelanden. Anslut till slack här: https://join.slack.com/t/pharmacognosyuu/shared_invite/zt-vkqofjc1-MvzFWXjNp8DN1rC0IAwdtQ

Varje tisdag kl 9:00 träffas hela forskargruppen och studenter som gör projekt. Vanligtvis inleder vi med en kort forskningspresentation från någon i forkargruppen, följt av ett kortare möte där vi går igenom aktuella ärenden för veckan. Tills vidare träffas vi via Zoom på denna länk: https://uu-se.zoom.us/j/65914498474 

Under projekttiden kommer vi använda en gemensam yta (för alla som jobbar med projekt hos oss) på Uppsala universitets Medarbetarprotalen för material kring projekten. Ni kommer bjudas in för att få tillgång till sidan: https://mp.uu.se/web/fkogxjobb/oversikt

 

Information inför kursstart:

Måndag den 30 augusti deltar ni i en fakultetsgemesam introduktion via Zoom, som är obligatoriskt att delta i.

Upprop och introduktion till fördjupningsprojekt i farmakognosi höstterminen 2021 sker tisdag den 31 augusti. Tid och plats uppdateras inför kursstart.

Alla våra projekt är laborativa. Ditt projekt är en väl avgränsad del i ett av våra pågående forskningsprojekt och du har en handledare som guidar dig i det praktiska arbetet. Arbetstider är normalt kl 9-17 under vardagar, men kan komma att justeras beroende på tillgång till instrument och rådande restriktioner med anledning av pandemin. Under HT20 och VT21 har vi exempelvis jobbat halvdagar på labbet för att minska trängsel och risken för smittspridning.

Vi följer utvecklingen och inväntar direktiv för höstterminen från universitetes ledning. Håll dig uppdaterad om gällande riktlinjer innan du besöker campus genom att läsa Uppsala universitets Information till studenter om Covid-19

Varje termin har vi studenter som gör fördjupningsprojekt hos oss på flera kurskoder och även externa studenter från andra program eller lärosäten. Vi använder därför en gemensam sida på Uppsala universitets Medarbetarportal för information under projekttiden, där du kommer läggas till som användare i samband med kursstart.

Vi ser fram emot att jobba tillsammans med er i vårt forskningslabb i B5:3 under hösten.

 

Ulf Göransson, forskningsledare och kursansvarig för fördjupningsprojekt i farmakognosi: ulf.goransson@farmbio.uu.se

Christina Wedén, studierektor i farmakognosi: christina.weden@farmbio.uu.se

Kursadministratör Emelie Jonsson, Inst. för farmaceutisk biovetenskap: kursadm@farmbio.uu.se

 

Webbsida Forskaruppen för Farmakognosi


Navigation/genväg

Ladok sv.jpg startsida-kontakt.png Puff.png

startsida-institutionen.png startsida-regler 2.png startsida-kursvardering.png

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum