Kursöversikt

Farmaceutisk bioteknologi och immunologi, 3FN401

Välkomna till Farmaceutisk bioteknologi och immunologi HT21

 

Fråga om tips för inläsning och exempel på tentamensfrågor

Det finns nu två dokument upplagda i modulen kursinformation, med exempel på en föregående tentamen, och generellt tips för inläsning av denna kurs.

På kursen används följande zoomlänk för de flesta online-moment:  https://uu-se.zoom.us/j/6672435985

Undantag är följande föreläsningar som använder denna länk:  https://uu-se.zoom.us/j/67778662332

  • 2/9 10:15-12 Farmakokinetik och karaktärisering av läkemedelsproteiner med Annika Lindqvist och Jimmy Ytterberg
  • 7/9 10:15-12 ATMP med Hanna Karlsson
  • 10/9 10:15-12 Immunterapi ur ett företagsperspektiv med Ola Sandborg och Christina Kaiser
  • 15/10 8:15-10 Läkemedel för avancerade terapier från ett regulatoriskt perspektiv med Camilla Svensson
  • 20/9 8:15-10 Hälsoekonomi och marknad med Douglas Lundin

Tentamen: 22/9

Omtentamen: 13/11

Vi, dvs Sofia Stenler, Sara Mangsbo, och Ulf Göransson, hoppas att ni kommer finna kursen intressant. Ni kommer att träffa oss och andra lärare och forskare på fakulteten, men också en serie av externa föreläsare, som alla är experter/ledande inom sina områden. Vi kommer att beröra hur bioteknik, biologi, och immunologi revolutionerar läkemedelsvärlden, och göra djupdykningar inom utvalda aktuella områden.  

Här finns ett prelimenärt schema: Schema Farm Biotek Immunol HT21.pdf
OBS! Kursen kommer inledningsvis undervisas på distans under de två första kursveckorna. Om möjligt kommer vi därefter övergå till campusundervisning av vissa moment och har därför tills vidare kvar lokalbokningar för kursens sista två veckor. 

 

För frågor kontakta kursansvarig lärare Ulf Göransson: ulf.goransson@farmbio.uu.se eller studierektor Christina Wedén: christina.weden@farmbio.uu.se

Kursadministrationen, Karin Tjäder och Emelie Jonsson, nås på: kursadm@farmbio.uu.se eller via kursadministrationens webbsida.

Under Hjälp-funktionen i den globala menyn längst till vänster, finns information om Studium, hur det fungerar och hur det kan användas för olika funktioner.

 

Apotekarprogrammets programsida hittar du här


Navigation/genväg

Farmfak_Ladok.png startsida-kontakt.png Puff.png

startsida-institutionen.png startsida-regler 2.png startsida-kursvardering.png

 

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum