Kursöversikt

kursbild.png PU5

 

Välkommen till kursen PU5: Apotekare - kvalitetssäkrare inom läkemedelsområdet

Kursstart den 20 december kl.10.15-12.00 med praktisk kursinformation, introduktion och uppstart av arbetet på kursen. Notera att detta är ett obligatoriskt moment som inte kan tillgodogöra sig på egen hand.

Kursstarten genomförs via zoom på följande länk: Kursstart PU5 ht21

Kursen  är indelad i två kursdelar och under varje kursdel kommer du att jobba  i grupp med de andra kursdeltagarna. Undervisningen sker i form av fall-metodik där fallstudier diskuteras efter introduktionsföreläsningar.

 

Webbregistrering görs i Ladok mellan 13/12 till och med 20/12

Notera att du riskerar att förlora din plats på kursen om du inte registrerar dig i tid. 

Ansökan om omregistrering (Länkar till en externa sida.) - Ska göras före kursstart, via länkat webbformulär. Omregistrering sker i mån av plats några dagar efter kursstart, och i turordning efter när ansökan inkom.

 

Schema finns här: Schema PU5 ht21 

  • Under kursen använder vi oss av flerformsundervisning, vilket innebär att vissa delar kommer att genomföras på distans via zoom och andra delar på plats på campus.

 

Kursvärdering hittar du nedan

 

Kursansvarig är Josefina Nordström, josefina.nordstrom@farmbio.uu.se

  • Kontakta kursansvarig för frågor om kursen och kursinnehållet.

 

Kursadministratörer: Karin Tjäder och Emelie Jonsson, kursadm@farmbio.uu.se

  • Kontakta kursadministrationen för frågor kring kursregistrering och inläggning av tillgodoräknanden

 

Programinformation finns här: Apotekarprogrammet FAO2Y


Navigation/genväg

Ladok sv.jpg startsida-kontakt.png Puff.png

startsida-institutionen.png startsida-regler 2.png startsida-kursvardering.png

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum