Kursöversikt

Farmakognosi och läkemedlens ursprung

Välkomna till kursen!

Ansökan om omregistrering till kursen skall skickas in innan terminsstart och görs i detta webbformulär.

Zoom-länk som används under hela kursen: https://uu-se.zoom.us/j/66717593714

Kursen kräver ingen närvaro på campus. Seminarier och handledning (litteraturarbete) sker via Zoom. Kurssidan uppdateras med datum för seminarier och handledning av litteraturarbete senast fem veckor innan kursstart.

Direktlänk till Uppsala universitets Information till studenter om Covid-19

Kursansvarig lärare är Christina Wedén: christina.weden@farmbio.uu.se

Omtentamen: 16 oktober

Läsanvisningar till kursboken Läkemedel från naturen - En integrerad del av medicinen. Kursboken kan beställas som e-bok från dipublish.com/ för 299 kr.

Läkemedel från naturen - En integrerad del av medicinen.jpg 

 

Information med anledning av att kursen gavs sista gången VT21:

Den här kursen gavs för sista gången vårterminen 2021. Omexaminationer kommer erbjudas en gång per termin under fyra terminer med start hösten 2021. Sista tillfället att avsluta kursen är vårterminen 2023.

Datum och tid för omexaminationer kommer att publiceras här för en termin i taget. För att komplettera oavslutad kurs (genomföra obligatoriska och examinerade moment som laborationer) behöver du ansöka om omregistrering. Ansökan görs via Farmaceutiska fakultetens blankettsida (länk) före terminsstart. Behöver du endast skriva tenta behöver du inte vara omregistrerad, anmäl dig som vanligt när tentamensanmälan publiceras på Studentportalen.

För HT21 är deadline för att ansöka om omregistrering den 30 augusti.

Om du saknar intresse av att avsluta kursen bör du meddela kursadministratör (kursadm@farmbio.uu.se) som då kan lägga in avbrott på kursen i Ladok.

Mer information om beslutet om utfasning finns på följande länk: Receptarieprogrammet

Kontakta gärna någon av studievägledarna om du har fler oavslutade kurser.

  

 

Om denna sida:

Startsidan är den sidan man kommer in på när man klickar på kursen i översikten och är den del i Studium som är publik och kan nås innan registrering.

Under Moduler hittar du allt kursmaterial, inlämningar etc.

Under kursen ser du "Att göra" till höger, och når viktig information.

Längst ner på sidan finns en sammanfattning av inlämningar på kursen.

Under Hjälp-funktionen i den globala menyn längst till vänster, finns användarinformation om Studium.

 


Navigation/genväg

Ladok sv.jpg startsida-kontakt.png Puff.png

startsida-institutionen.png startsida-regler 2.png startsida-kursvardering.png

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum