Orientalistikprogrammet

Rikt mönstrad detalj från universitetshusets innertak  | Kontakt | Moduler | Vanliga frågor |

Välkommen till Orientalistikprogrammets programsida

Här hittar du informations om programmets innehåll och upplägg.

 

Vad är Orientalistikprogrammet?

Orientalistikprogrammet är ett kandidatprogram inriktat mot Mellanöstern, Central- och Sydasien som kombinerar språkstudier med omvärldskunskap. Programmet inleds med tre terminers studier i ett av de fyra ingående språken, och därefter kan du välja att fortsätta med ditt språk eller rikta in dig på studier i statskunskap.

Beroende på vilken inriktning du väljer får du antingen en kandidatexamen i språk med ämnet mellanösternkunskap som biområde, eller en kandidatexamen i statskunskap med ditt språk som biområde.

Programmet har ingen antagning 2023.

 

Kursvalsinformation inför hösten 2023

Information till dig som ska läsa termin 3 eller termin 5 hösten 2023.

 

Programplan och kurser

 

Utlandstermin

Här hittar du information om möjligheten att åka utomlands på termin 4.

 

Praktiska frågor

 

Kursinnehållet hittar du under moduler.