Orientalistikprogrammet

Orientalistikprogrammet

Rikt mönstrad detalj från universitetshusets innertak  | Kontakt | Moduler | Vanliga frågor |

Välkommen till Orientalistikprogrammets programsida

Här hittar du informations om programmets innehåll och upplägg.

 

Vad är Orientalistikprogrammet?

Orientalistikprogrammet är ett kandidatprogram inriktat mot Mellanöstern, Central- och Sydasien som kombinerar språkstudier med omvärldskunskap. Programmet inleds med tre terminers studier i ett av de fyra ingående språken, och därefter kan du välja att fortsätta med ditt språk eller rikta in dig på studier i statskunskap.

Beroende på vilken inriktning du väljer får du antingen en kandidatexamen i språk med ämnet mellanösternkunskap som biområde, eller en kandidatexamen i statskunskap med ditt språk som biområde.

Läs mer om programmet i utbildningskatalogen.

 

Kursvalsinformation inför hösten 2022

Information till dig som ska läsa termin 3 eller termin 5 hösten 2022.

 

Information till nya studenter

Ny student på OP? Här hittar du information om programstarten 2022.

 

Programplan och kurser

 

Utlandstermin

Här hittar du information om möjligheten att åka utomlands på termin 4.

 

Praktiska frågor

 

Kursinnehållet hittar du under moduler.