Ämneslärarprogrammet matematik, alla årskurser

Ämneslärarprogrammet matematik, alla årskurser

Här hittar du som läser ämneslärarprogrammets matematikinriktning information som berör dina matematikstudier.

Stöd och service för studenter vid Matematiska institutionen.

Studieplaner

Studieplaner och programmets struktur hittar du under Sidor.

Självständiga arbeten

Kursval

Inför varje kursval får lärarstudenter sökanvisningar från  studievägledarna på lärarutbildningen. Om du läser enligt den ordinarie studiegången ser du där vilka kurser du ska läsa nästa termin.

Frågor om kurser och individuell studieplan

Har du frågor om matematikkurser eller behöver studievägledning inom matematikinriktningen, t.ex. hur du kan tillgodoräkna dina tidigare studier inom programmet, kontakta studievägledare på Matematiska institutionen studievagledare@math.uu.se. För individuellt studieplan, kontakta Veronica Crispin Quiñonez, ämnesansvarig för lärarprogrammet.

Allmänna frågor om lärarutbildningen och tillgodoräknande

Har du allmänna frågor om lärarutbildningen och lärarbehörighet ska du kontakta studievägledarna på lärarutbildningen.

Inriktningen matematik-fysik

Inriktningen matematik-fysik har särskild studiegång. Kontakta Institutionen för fysik och astronomi för mer information.

Äldre program och inriktningar

Om du antogs till 2001 års lärarprogram eller till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9, och vill ta ut examen, ska du kontakta Veronica Crispin Quiñonez, ämnesansvarig för lärarprogrammet.

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum