Ämneslärarprogrammet matematik, alla årskurser

Här hittar du som läser Ämneslärarprogrammet, inriktning Matematik, information som berör dina matematikstudier. Lärarprogramsansvarig på Matematiska institutionen (nedan kallad "ämnesansvarig") under läsåret 2023-2024 är Anders Öberg (i stället för Veronica Crispin Quiñonez). På institutionens hemsida hittar du information om dina studier i matematik samt kontaktuppgifter till bl.a. kursadministration och studievägledare på Matematiska institutionen.
Fakulteten för utbildningsvetenskaper ansvarar för ämneslärarprogrammets helhet. På deras hemsida hittar du kontaktuppgifter till deras studievägledare och information om VFU.

Studieplaner

Studieplaner och programmets struktur hittar du under Sidor.

Kursval

Inför varje kursval får lärarstudenter sökanvisningar från studievägledarna på lärarutbildningen. Om du läser enligt den ordinarie studiegången ser du där vilka kurser du ska läsa nästa termin. Dessutom inbjuds alla matematiklärarstudenter till ett informationsmöte tillsammans med den programansvariga och studievägledarna.

Frågor om kurser och individuell studieplan

Har du frågor om matematikkurser eller behöver studievägledning inom matematikinriktningen, t.ex. tillgodoräkna dina tidigare studier inom programmet, kontakta studievägledare på Matematiska institutionen studievagledare@math.uu.se. För individuell studieplan, kontakta ämnesansvarig.

Självständiga arbeten

Allmänna frågor om lärarutbildningen och tillgodoräknande

Har du allmänna frågor om lärarutbildningen och lärarbehörighet ska du kontakta studievägledarna på lärarutbildningen.

Inriktningen matematik-fysik

Inriktningen Matematik-fysik har särskild studiegång. Kontakta Institutionen för fysik och astronomi för mer information.

Äldre program och inriktningar

Om du antogs till 2001 års lärarprogram eller till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9, och vill ta ut examen, ska du kontakta ämnesansvarig för lärarprogrammet.

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum