PROG_SpSSK_DSK_ONK_ INRIKTNINGSIDOR

PROG_SpSSK_DSK_ONK_ INRIKTNINGSIDOR

Välkommen till Specialistsjuksköterskeprogrammet vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 


På denna sida presenteras information för inriktningarna distriktssköterska och onkologisk vård.

Generell information för samtliga inriktningar finns på Programsidan för Specialistsjuksköterskeprogrammet. Där hittar du information om tillgodoräknanden, studieuppehåll, anstånd m.m.